03/02/2014

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας: Συνεχίζονται οι εγγραφές σε νέα προγράμματα

Ενημερώνουμε όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) έχουν θέσει σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. προσφέρονται  ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.   
        
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα προγράμματα που μπορούν να προσφερθούν στο ΚΔΒΜ Μαρκόπουλου Μεσογαίας είναι τα παρακάτω:
Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
1
ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25
1.11
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
25
2
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.4
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι
25
2.8
Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
25
2.9
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
25
3
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

3.1
Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
4
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.8
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

5.6
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.8
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
25
5.10
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή
25
7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

7.1
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή
25


Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής-εγγραφές  από 15/01
1)     Δημαρχιακό υποκατάστημα δήμου Μαρκόπουλου στο Πόρτο Ράφτη,
λεωφόρος Πόρτο Ράφτη, διασταύρωση Αυλάκι-λιμάνι.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης  (επισυνάπτεται), καθώς και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο e-mail: kdvm60@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο
Τηλ. 2299071706     email:  kdvm.60@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ.doc


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.