29/05/2015

Πρόσκληση στο θεματικό εργαστήριο με θέμα: «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης»

Πρόσκληση στο θεματικό εργαστήριο με θέμα: «Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέσο επιχειρηματικής ανάπτυξης»:


Περισσότερα »

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας 2-6-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 29-05-2015
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ        ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8647
     Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Δράκου Δήμητρα
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Καβασακάλη Γεώργιο 
3. Σταμπέλο Θεοφάνη
4. Μπέη Λεωνίδα
5. Αδάμο Γεώργιο

Παρακαλείσθε, όπως την του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση βάσει του Ν.4321/2015 των αιτούντων πολιτών, για τις ληξιπρόθεσμες  οφειλές τους προς το Δήμο μας.
2) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να γνωμοδοτήσει επί της, με αρ. πρωτ. 8276/26-05-2015, αιτήσεως του κ. Μπλαστρόπουλου Βασιλείου περί αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε ιδιοκτησία του. 
3) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Μαρκοπούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο της, με αρ. καταχ. ΑΝ545/28-08-2014, Αίτησης Αναστολής των Χαρίτογλου Αποστόλου κλπ. κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο, οπότε πρόκειται να συζητηθεί η ως άνω Αίτηση Αναστολής.
4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου, έτους 2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.

Περισσότερα »

Παράταση ισχύος της ρύθμισης των 100 δόσεων, για οφειλές προς τους Δήμους, μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σας ενημερώνει ότι η ισχύς της ρύθμισης των 100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 26/5/2015, στα πλαίσια του νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015.

Υπενθυμίζουμε ότι στην σχετική ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται:

Δημοτικά Τέλη και φόροι, Χρέη από λογαριασμούς σε Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Τέλη πεζοδρομίου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για την ρύθμιση των οφειλών σας, μπορείτε να συνεχίσετε να προσέρχεστε στα Γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου (1ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα εξής τηλ.:

·        22990-20111, κο Γιώργο Νικολάκη, Οικονομικό Διευθυντή.
·        22990-20137, κα Μαρία Κατσίκη, Προϊστάμενη Ταμειακής Υπηρεσίας.
·        22990-20156, κα Μαρία Ορφανού, Προϊστάμενη Εσόδων.
·        22990-20143, κα Ελένη Μαμούρη, Ελεγκτής Εσόδων.
·        22990-20136, κα Μαρία Δρίτσα, Ελεγκτής Εξόδων.
Περισσότερα »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 05-06-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                            Μαρκόπουλο: 29-05-2015
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                              Αρ. Πρωτ.: 8697

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή, 5η Ιουνίου 2015 και ώρα 8:00 μ.μ.  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη έκτη συνεδρίαση, έτους 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 
1)          Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2015.
2)          Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικών, Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
3)          Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου ΚΔΕΜ.
4)          Λήψη απόφασης για αλλαγή καθορισμού τρόπου εκτέλεσης από Ανοιχτό σε Πρόχειρο Διαγωνισμό της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
5)          Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 151/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 87165/05-05-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής.
6)          Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης θέσεων στάθμευσης (Ν.1221/81) για την έκδοση άδειας – έγκρισης δόμησης Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 172 της Π.Ε. 2 του Δήμου Μαρκοπούλου.
7)          Λήψη απόφασης για αλλαγή χώρου της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου για το διάστημα από 01-06-2015 έως 30-09-2015, σε νέο χώρο στην οδό Κ. Αλλαγιάννη με αρχή από την οδό Κ. Παπαδημητρίου έως τέλος και στην οδό Αθ. Μιχαιρίνα με αρχή από Κ. Αλλαγιάννη έως τη Λ. Πόρτο Ράφτη.
8)          Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα διασφάλισης της απρόσκοπτης συνέχισης της παροχής υπηρεσιών από τις κρίσιμες κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και τη διεκδίκηση από την πολιτεία της άμεσης ένταξης της χρηματοδότησής τους στο νέο ΕΣΠΑ.
9)          Λήψη απόφασης για χωροθέτηση είκοσι έξι (26) θέσεων για την τοποθέτηση κόκκινων κάδων Ανακύκλωσης.
10)      Λήψη απόφασης για παραχώρηση 1.116,79τ.μ. του Αθλητικού Κέντρου Αυλακίου για χρήση από τον ΑΕΠΟΡ.
11)      Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου 7τ.μ. για άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας, με σκοπό την πώληση οπωροκηπευτικών της κας Ευαγγελίου Αγγελικής, στην οδό Ι. Πρίφτη 20 στο Μαρκόπουλο.
12)      Λήψη απόφασης για μεταβολή ορίων των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση λοιπών ενεργειών, προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της Σχολικής Στέγης του Δήμου Μαρκοπούλου.
13)      Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ635 με κωδικό ιδιοκτησίας 633304 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
14)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1134 με κωδικό ιδιοκτησίας 692303 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
15)      Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 127 με κωδικό ιδιοκτησίας 050310 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
16)      Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
17)      Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
18)      Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού ΣυμβουλίουΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Περισσότερα »

27/05/2015

Σύντομη διακοπή νερού στην περιοχή του Κουρτάκη, στο Μαρκόπουλο


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι η παροχή νερού θα διακοπεί σήμερα Τετάρτη 27-05-2015, από τις 11.30 π.μ. μέχρι τις 12.00 μ., στην περιοχή του Κουρτάκη, επί των οδών Πρίφτη, Μουσχουντή και Γκλιάτη στο Μαρκόπουλο, λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο.

Σας ζητάμε συγνώμη για την αναστάτωση και παρακαλούμε για την κατανόησή σας.


Περισσότερα »

26/05/2015

3o Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και Πετοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων στον Δήμο Μαρκοπούλου


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Μαρκοπούλου και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ» συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν στο 3ο Σχολικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και Πετοσφαίρισης, στις 27 Μαϊου και 3 Ιουνίου 2015 αντίστοιχα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Μαρκοπούλου, για μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού.

Με την εμπειρία δύο ιδιαίτερα επιτυχημένων διοργανώσεων Σχολικών Πρωταθλημάτων, δίνουμε ξανά την ευκαιρία φέτος στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Μαρκοπούλου, να βιώσουν την αξία του αθλητικού ιδεώδους και του «ευ αγωνίζεσθε», παράλληλα με την ανάπτυξη εκείνης της ομαδικότητας και της σωματικής άσκησης.

Το Πρόγραμμα των αγώνων του Πρωταθλήματος, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ποδόσφαιρο
Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου
Τετάρτη 27 Μαΐου 2015, ώρα έναρξης 6:00 μ.μ.

Βόλεϊ
Κλειστό Γυμναστήριο Σταδίου Μαρκοπούλου
Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015, ώρα έναρξης 7:00 μ.μ. 

Μετά το τέλος των αγώνων, θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες και διπλώματα στα σχολεία και τους μαθητές, που συμμετείχαν.

Σας καλούμε να τιμήσετε και φέτος με τη μαζική σας παρουσία, τα Σχολικά Πρωταθλήματα του Δήμου μας, όπως και τα δύο προηγούμενα έτη, για την μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των αγώνων και κυρίως, για την ανάδειξη του ήθους, την ευγενούς άμιλλας και της σημασίας της σωματικής άσκησης στα παιδιά μας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους!                                                 Με εκτίμηση,

          Ο Πρόεδρος                                                      Η Αντιδήμαρχος Παιδείας
του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»                                    Αθλητισμού & Πολιτισμού,

      Νικόλαος Ορφανός                                                        Μαρία ΚιμπιζήΠερισσότερα »

Εθελοντικός καθαρισμός για την ανάδειξη του ιστορικού χώρου του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού Μαρκοπούλου


Θερμά συγχαρητήρια στους εθελοντές, για την προσπάθεια καθαρισμού του χώρου του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού, το Σάββατο 23 Μαϊου 2015.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα στηρίξει κάθε αντίστοιχη προσπάθεια και στο μέλλον.
Περισσότερα »

25/05/2015

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 29-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΡ.ΠΡΩΤ: 737                                     
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:  25/5/2015                              
Ν.Π.Δ.Δ.
“ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ”

ΠΡΟΣ:

Τα  Τακτικά Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ:

1. Κακαρνάκη Κωνσταντίνο
2. Σιδέρη Στυλιανό
3. Μεθενίτη Μαρία
4. Κανελλοπούλου – Φράγκου Ελένη
5. Χρυσάφη Σταύρο
6. Τσάκαλο Στέφανο

Τα  Αναπληρωματικά  Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ:

1. Μεθενίτη Βασίλειο
2. Αθανασιάδη Μιχάλη
3. Ταμπίζιβα Δέσποινα
4. Ψωμά Έντη
5.      Θεοδωρίδη  Φώτιο
6. Στρατουδάκη Ιωάννη

Παρακαλείσθε, όπως την 29η του μηνός Μαΐου 2015,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 προσέλθετε στο  Γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (εντός Δημαρχείου Μαρκοπούλου), στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω  θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πόρτο Ράφτη (ΙΟΠΟΡ), με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συλλόγου.
2. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων, στην Αθλητική Ένωση Πόρτο Ράφτη (ΑΕΠΟΡ), με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συλλόγου.
3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  εγκαταστάσεων και στεγασμένου υπαίθριου χώρου,  στον Σύλλογο Ιδιοκτητών  Μικρών Σκαφών (ΙΜΑΕΣ), με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συλλόγου.
4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  υπαίθριου χώρου, για την τοποθέτηση isobox,  στον Ναυταθλητικό Σύλλογο Πόρτο Ράφτη (ΝΑΣΠΟΡ), με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συλλόγου.
5. Λήψη απόφασης  για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου                                        στον κο. Μπακόλα Παντελή, παραπλεύρως του καταστήματος του «Ο Ηπειρώτης» για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
6. Λήψη απόφασης  για έγκριση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου                                        στον κο. Μόκκα Γεώργιο, έμπροσθεν του  καταστήματος του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.  
7. Λήψη απόφασης για έγκριση αποδοχής αιτήματος Πολιτικού Μηχανικού, να υποβάλει, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, δήλωση  νομιμοποίησης, σύμφωνα με το Ν.4178/2013, της γλίστρας, στην περιοχή Αγ. Μαρίνα, Πόρτο Ράφτη.
8. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου, να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσης κατά του κου. Γεωργίου Κουφάδη και να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

ΠΟΛΙΤΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 

Περισσότερα »

22/05/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Δ.Ε.Μ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης απασχόλησης:
http://www.markopoulo.gr/appdata/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%201.2015%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%94%CE%99%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F.pdf
Περισσότερα »

Ενημερωτικό σημείωμα Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                             Μαρκόπουλο 20/05/2015
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


                                     Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΘΕΜΑ 1ο)  Στις 07/04/2015 πραγματοποιήθηκαν εκλογές, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπου στην ΠΟΕ-ΟΤΑ. Βάσει του αποτελέσματος εκλέχθηκαν οι κάτωθι:            
                      
Πρόεδρος:             Κολιαβασίλης Νίκος
Αντιπρόεδρος:     Ζανέτης Φανούρης
Γεν.Γραμματέας:  Φράγκος Σπύρος
Ταμίας:                  Κατσιμίγγος Χρήστος
Μέλη:                     Κώστα Ειρήνη,  Γιάννης Σταύρος, Καραβοκύρης Πέτρος               
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΕ – ΟΤΑ:  Κολιαβασίλης Νίκος
Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και εκφράζει την ευχή για στενότερη συνεργασία με απώτερο στόχο την επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουμε στο χώρο εργασίας μας.
ΘΕΜΑ 2ο): Δωρεάν είσοδος στην πλαζ ΑΥΛΑΚΙΟΥ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, σάς ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24/04/2015 πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου με θέμα τον ορισμό τιμών εισόδου για την ανακαινισμένη πλέον Πλάζ Αυλακίου.
    Το προεδρείο του Συλλόγου μας αποδεχόμενο σχετικό αίτημα συναδέλφων, παραστάθηκε και απηύθηνε αίτημα προς το Δ.Σ. για δωρεάν είσοδο όλων των εργαζομένων του Δήμου μας και των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου), κάτι το οποίο και έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ δεκτό  και κατοχυρώθηκε δια της 35/2015 αποφάσεως.
   Ως εκ τούτου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκδόσουν την ειδική κάρτα ελευθέρας(χρώματος πορτοκαλί) στην Πλάζ Αυλακίου (υπεύθυνος: κ.Ρούσης Κώστας, τηλ. Επικοινωνίας 22990-72816) προσκομίζοντας πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
   Δια του παρόντος θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της ΚΔΕΜ κ. Γιάννη Πολίτη και το Δ.Σ. της ΚΔΕΜ για την αποδοχή της πρότασης και να ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής.
ΘΕΜΑ 3ο): Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εγγραφή για τη δικαστική διεκδίκηση διαφορών αποδοχών, επιδομάτων Χριστουγ./ Πάσχα / αδείας και γάλακτος, που αφορούσαν το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου. Εντός της παρούσης εβδομάδας θα γίνει η κατάθεση των ομαδικών αγωγών στα αρμόδια δικαστήρια και ο προσδιορισμός ημερομηνιών δικασίμων. Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός της συμμετοχής του 98% των εργαζομένων. Ελπίζουμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα δικαίωσης (ήδη γίνεται προετοιμασία και για το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου).
ΘΕΜΑ 4ο): Στις 11/05/2015 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Ν.4325/2015 « Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης κ.λ.π.».
Σε αυτόν περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές διατάξεις που αφορούν το πειθαρχικό Δίκαιο των Δημ.Υπαλλήλων, καθώς και την επαναφορά εργαζομένων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα κ.λ.π., όπως στον δικό μας Δήμο η κατηγορία των σχολικών φυλάκων. Ήδη προετοιμάζεται από το σωματείο μας ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις διατάξεις που μας αφορούν προς ενημέρωση κάθε συναδέλφου.
ΘΕΜΑ 5ο): ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4258/2014: «Τα μέσα ατομικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την τιμή του διαγωνισμού και αποδίδονται….» (άρθρο 31). Ως εκ τούτου το Σωματείο μας προτίθεται να ζητήσει τις προσεχείς ημέρες από τη Διοίκηση τη ρύθμιση/λύση αυτού του θέματος μέσω αναμόρφωσης του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Ευελπιστούμε στην σύντομη λύση αυτού του δίκαιου αιτήματος των συναδέλφων που τους αφορά (καθαριότητα κ.λ.π,)
ΘΕΜΑ 6ο): KOIΝΩΝΙΚΑ: Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά συλληπητήρια προς τις οικογένειες 2 πρόσφατα «χαμένων» συναδέλφων των: Αναστασίου Μπαγλατζή και Αναστασίου Μαγγανά και εύχεται καλό Παράδεισο……!! Δύο ακόμα μέλη της μεγάλης οικογένειας των εργαζομένων θα μας συντροφεύουν από ψηλά….!!

Με εκτίμηση

      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ                                                       ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Περισσότερα »

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 27-05-2015

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 22-05-2015
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ        ΑΡ. ΠΡΩΤ: 7761
     Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Δράκου Δήμητρα
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Καβασακάλη Γεώργιο 
3. Σταμπέλο Θεοφάνη
4. Μπέη Λεωνίδα
5. Αδάμο Γεώργιο

Παρακαλείσθε, όπως την 27η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1) Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015.
2) Λήψη απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση, βάσει του Ν.4321/2015 των αιτούντων πολιτών, για τις ληξιπρόθεσμες  οφειλές τους προς το Δήμο μας.
3) Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015.
4) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να εκπονήσει απάντηση εκ μέρους του Δήμου Μαρκοπούλου, επί της από 07-05-2015 Εξώδικης Γνωστοποίησης – Πρόσκλησης μετ’ επιφυλάξεως του κ. Σπυρίδωνος Τάσση κατά του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής. 
5) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων υπαλλήλων του Δήμου Μαρκοπούλου, περί διακοπής της παραγραφής των ετήσιων επιδομάτων τους (δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας), των ετών 2013 έως 2015.
6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου, έτους 2015.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,


ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.


Περισσότερα »

Χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές και περιουσίες, από την ενημερωτική εκδήλωση για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πυρκαγιών στον Δήμο Μαρκοπούλου

Την Κυριακή 17 Μαϊου στις 11.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη ενημέρωση στον πολυχώρο εκδηλώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου στο Πόρτο Ράφτη, με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών». Ομιλητής ήταν ο Διοικητής των Πυροσβεστικού Σταθμού Μαρκοπούλου κος Αθανάσιος Τζοϊτης και ο Αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σταθμού κος Ιωάννης Αντωνόπουλος. Την ενημέρωση είχε οργανώσει η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου.
Παρόλο που είχαν προσκληθεί όλοι οι Σύλλογοι του Πόρτο Ράφτη, το παρών έδωσαν τρία (3) μέλη του Συλλόγου «Γιανναπάς», δύο (2) μέλη του Συλλόγου «Κορώνη» και ένα (1) μέλος του Συλλόγου «Αυλάκι - Πρασιαί», τους οποίους και ευχαριστούμε.


Παρόντες ήταν επίσης, η Αντιδήμαρχος Πόρτο Ράφτη κα Μαρία Κιμπιζή, ο υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κος Βασίλης Μεθενίτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Αναστάσιος Νικολακόπουλος.

Στην ομιλία του ο Διοικητής κος Τζοϊτης επισήμανε τις ενέργειες που μπορεί να κάνει ο καθένας μας, για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως:

α) Καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας από τα ξερά χόρτα και συνεργαζόμαστε με τους γείτονες μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ζώνη τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, γύρω από τα σπίτια μας, αλλά και από εύφλεκτες κατασκευές (π.χ. ξύλινες πέργκολες).

β) Δεν επιτρέπουμε στους γείτονές μας να κάνουν εργασίες που απαιτούν ή μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα ή φλόγα, όπως συγκολλήσεις, χρήση τροχών κ.λ.π. Εάν, παρά τις παρατηρήσεις μας, κάποιος γείτονας συνεχίζει τέτοιου είδους εργασίες, ειδοποιούμε την Πυροσβεστική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης πραγματοποίησης τέτοιων εργασιών, χρειάζονται πάντα ειδικές οδηγίες προφύλαξης από την Πυροσβεστική.
γ) Δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας, πάνω ή πολύ κοντά σε ξερά χόρτα.

δ) Δεν παρκάρουμε τα αυτοκίνητα μας σε σημεία που εμποδίζουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

ε) Όταν αντιληφθούμε φωτιά, δεν παραβιάζουμε ποτέ τη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας, ακόμα και αν η κατοικία μας είναι στην περιοχή της πυρκαγιάς. Μόνο προβλήματα και ατυχήματα θα προξενήσουμε. Ενημερώνουμε τις Πυροσβεστικές Αρχές.

στ) Αν αντιληφθούμε φωτιά, ειδοποιούμε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία και απομακρυνόμαστε. Προσέχουμε τα οχήματά μας, να μην δυσχεραίνουν τη διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο τέλος, ο Διοικητής ευχήθηκε να έχουμε μια ήσυχη καλοκαιρινή περίοδο χωρίς πυρκαγιές και μοίρασε στους παρόντες ενημερωτικά φυλλάδια, για την πρόληψη των πυρκαγιών.

Ενημερωτικά φυλλάδια για το κοινό, διατίθενται και στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πόρτο Ράφτη.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.
Περισσότερα »

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας», για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:

Περισσότερα »

20/05/2015

Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26-05-2015

             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                      Μαρκόπουλο: 20/05/2015
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                             
      Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                              Αρ. Πρωτ:  7632
              
                                                                   


                                                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
         
                                                      ΠΡΟΣ    Τα  μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
                                                                    Ζωής του Δήμου Μαρκοπούλου                                                                     
                                                                               1.  Μεθενίτης Βασίλειος 
                                                                               2.  Παπασιδέρης Αναστάσιος
                                                                               3.  Δράκου Δήμητρα
                                                                               4.  Μαντάλας Χρήστος
                                                                               5.  Γκλιάτης Δημήτριος
                                                                               6.  Κολιαβασίλης Δημήτριος

                                                      ΠΡΟΣ    Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής
                                                                               1.  Ευαγγελίου Ιωάννης
                                                                               2.  Ορφανός Νικόλαος
                                                                               3.  Ρούσης Αγγελος
                                                                               4.  Μεθενίτης Κωνσταντίνος
                                                                               5.  Μπέη Θάλεια    


                Πρακτικό 9ο                                                                           

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την 26ην του μηνός Μαΐου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ.  το μεσημέρι  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1.  Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ και ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ)» της εταιρείας ΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ – ΚΩΛΕΤΣΗΣ Ο.Ε., επί της Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 21, Ο.Τ. 296, 3η ΠΕ Πόρτο Ράφτη.
2.    Λήψη απόφασης  για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης & Παρασκευής Πρόχειρου Γεύματος» του κ. Ιωάννη Γαρδίκη του Σταύρου, επί της Λ. Πόρτο Ράφτη, θέση ΖΗΚΙ, στο Πόρτο Ράφτη. 
3.   Ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής  σχετικά με   αιτήματα    που αφορούν τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ονοματοθεσία οδών πόλεως, οικισμών, συμψηφισμών κ.λ.π. προκειμένου να γνωμοδοτήσει ανάλογα προς το Δημοτικό Συμβούλιο (8 θέματα).
                                                                                      Ο  Πρόεδρος 
                                                                     της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής                                     

                                                                             Καβασακάλης Σ. Γεώργιος                                                           


Περισσότερα »