29/11/2011

Απόφαση του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για κατασκευή Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών


Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στη Συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2011, ενέκρινε τη δημιουργία  (χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία) Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών, πλησίον του υφιστάμενου Κοιμητήριου και σε χώρο που ανήκει στον Δήμο μας.

Η κατασκευή του Αποτεφρωτηρίου έρχεται να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, καθώς πολλοί συμπολίτες μας (ανεξαρτήτως θρησκευτικού προσανατολισμού), που επιθυμούν να υλοποιήσουν την προθανάτια επιθυμία (για καύση) εκδημούντων συγγενικών προσώπων τους, αναγκάζονται δυστυχώς σήμερα να απευθυνθούν σε γειτονικές χώρες, με υψηλό οικονομικό και συναισθηματικό κόστος!

Επίσης, η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού στα αστικά κέντρα, έχει ουσιαστικά οδηγήσει την υπόθεση αναζήτησης χώρων ταφής σε εκτροχιασμό, με όλα τα Δημοτικά Κοιμητήρια να λειτουργούν στα όρια τους. Το φαινόμενο δε, της πρόωρης εκταφής έχει καταστεί μόνιμος εφιάλτης, για τους συγγενείς των νεκρών!      

Η εμπειρία από ομόδοξες χώρες, αλλά και κράτη όπου το Ορθόδοξο στοιχείο έχει έντονη παρουσία, πιστοποιεί ότι η αποτέφρωση είναι συμβατή με την Ορθόδοξη παράδοση, καθώς οι τοπικές Εκκλησίες τηρούν το τελετουργικό της Εξοδίου Ακολουθίας, πριν την καύση του νεκρού. Η επιλογή της αποτέφρωσης δεν πηγάζει από την απόρριψη ή παράβλεψη της σημασίας της Χριστιανικής ταφής και του (Κτιστού) ανθρώπινου σώματος και σίγουρα δεν είναι μια πράξη μηδενιστική!

Ο χώρος της κατασκευής του Αποτεφρωτηρίου, σε επαφή με το Κοιμητήριο του Δήμου μας, βρίσκεται μακριά από κάθε κτίσμα (λειτουργικά και οπτικά) και πληρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του Νόμου 3448/06. Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε, ότι θα τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και θα ακολουθηθεί η σχετική (σύγχρονη) τεχνολογία, όπως ορίζει η ΚΥΑ (Αρ. Οικ. 20232, Αρ. Φ. 745).

Η θέση του Αποτεφρωτηρίου είναι ιδανική, καθώς βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και είναι στο τέλος της Αττικής Οδού, εξυπηρετώντας τους οδικούς άξονες Αθηνών-Λαμίας, Κορίνθου και τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Πέραν της κοινωνικής διάστασης, η λειτουργία του Αποτεφρωτηρίου θα έχει και οικονομικά οφέλη για τον Δήμο Μαρκοπούλου. Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί είτε από ιδιωτικά κεφάλαια, είτε από χρηματοδότηση (δάνειο) τράπεζας. Σε καμία περίπτωση, η μελέτη και η κατασκευή του Αποτεφρωτηρίου δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου.     
  
Με αυτή τους την απόφαση, ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αλλά και ο Δήμος Θεσσαλονίκης που προηγήθηκε, ανταποκρίνονται θετικά και με την ανάλογη ευαισθησία και σοβαρότητα, σε  ένα σημαντικό και υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα!
Περισσότερα »

28/11/2011

Η Δημοτική Αρχή για το Πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για τις χρήσεις 2007-2010 στον Δήμο Μαρκοπούλου


Αγαπητοί Συμπολίτες, αγαπητές Συμπολίτισσες,

Η νέα Δημοτική Αρχή δεσμεύθηκε προεκλογικά, ότι θα προχωρήσει στη διενέργεια Διαχειριστικού Ελέγχου, στα οικονομικά πεπραγμένα της Διοίκησης του κ. Φώτη Μαγουλά, με σκοπό να μάθουν οι πολίτες τι και ποιος τελικά ευθύνεται για τη σημερινή χρεοκοπία του Δήμου Μαρκοπούλου, ο οποίος βρίσκεται από τον Μάιο του 2011, σε καθεστώς Αναγκαστικής Οικονομικής Εξυγίανσης με απόφαση της Κυβέρνησης, λόγω του υπέρογκου χρέους, των δεκαοχτώ εκατομμυρίων (18.000.000) Ευρώ!

Μετά από έρευνα πέντε μηνών (5) μηνών (Μάρτιος έως και Ιούλιος 2011) και αφού είχε προηγηθεί η έγκαιρη παράδοσή του σε όλες τις Δημοτικές Παρατάξεις, τον Αύγουστο του 2011, με σκοπό την ενδελεχή μελέτη του για τρεις και πλέον μήνες, το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών παρουσιάστηκε και συζητήθηκε αναλυτικά, σε δύο Δημοτικά Συμβούλια, στις 16 και 23 Νοεμβρίου 2011!

Τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, επιβεβαίωσαν τη διάχυτη πλέον αίσθηση στην τοπική κοινωνία, ότι η Διοίκηση του κ. Φώτη Μαγουλά, κυρίως κατά την τετραετία 2007- 2010, στην οποία και επικεντρώθηκε ο έλεγχος των Ορκωτών Λογιστών, υπήρξε στο οικονομικό επίπεδο, καταστροφική για τον Δήμο Μαρκοπούλου!

Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο προέκυψαν τα εξής ζητήματα:

  1. Η βεβαίωση του Ειδικού Λατομικού Τέλους 5%, για την περίοδο 2001-2006, έγινε με σημαντική καθυστέρηση, στις 31 Δεκεμβρίου του 2009. Ο  τρόπος υπολογισμού του Τέλους ήταν προβληματικός. Για την περίοδο 2007-2010, δεν βεβαιώθηκε κανένα ποσό Ειδικού Λατομικού Τέλους. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να μην γίνει καμία διεκδίκηση για την περίοδο 1998-2010, για Λατομικά Τέλη ύψους δεκατριών εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (13.164.000) περίπου! Μεγάλο μέρος αυτού του οφειλόμενου στον Δήμο μας ποσού, έχει ήδη παραγραφεί ή χαθεί, λόγω και της υπερχρέωσης της μίας λατομικής επιχείρησης!          


  1. Η προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000) Ευρώ, σε τιμές σημαντικά υψηλότερες, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και δέκα φορές πάνω (1000%) από τις αγοραίες! Από την έρευνα προέκυψε, ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου για την εν λόγω αγορά, θα μπορούσε να είχε δαπανήσει το μισό από το παραπάνω ποσό!  

  1. Η αγορά ιδιωτικής έκτασης για την επέκταση του Κοιμητηρίου, έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες. Για την εν λόγω αγορά, ο Δήμος Μαρκοπούλου δεν διενήργησε διαγωνισμό! Το Ελεγκτικό Συνέδριο στον πρώτο βαθμό, έκρινε τη διαφορά τιμής, μεταξύ αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων και αγοραίας τιμής, αδικαιολόγητη! Ο Δήμος Μαρκοπούλου προχώρησε σε λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, χωρίς τον προσυμβατικό έλεγχο της δανειακής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η πληρωμή του ποσού έγινε απευθείας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, χωρίς τα χρήματα να έρθουν πριν στα ταμεία του Δήμου, όπως ορίζει ο νόμος.      

  1. Η συστηματική λογιστική απόκρυψη των οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ. Για σειρά ετών, δεν καταχωρούνταν το σύνολο των οφειλόμενων προς την ΕΥΔΑΠ παραστατικών και δεν δεσμεύονταν οι αντίστοιχοι πόροι στον προϋπολογισμό.  Επίσης, μόνο το 70% των δημοτών πλήρωνε λογαριασμούς νερού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το χρέος του Δήμου Μαρκοπούλου προς την ΕΥΔΑΠ, να ξεπερνάει σήμερα τα εννέα εκατομμύρια (9.000.000) Ευρώ!

  1. Η γνωστή πλέον απάτη «Καραϊωάννογλου», με τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια ύψους εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (940.000) Ευρώ, που εκδόθηκαν από ανύπαρκτο φυσικό πρόσωπό και είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου στην Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Α.Δ.Ε.Μ.), ύψους πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων (580.000) Ευρώ!        

Η Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίζοντας το ζήτημα με την απαιτούμενη αυστηρότητα και ευαισθησία, έθεσε δύο προτάσεις προς ονομαστική ψηφοφορία, στο τέλος της διεξοδικής συζήτησης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της 23ης Νοεμβρίου 2011.

Ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να επιλέξουν κατά συνείδηση και όχι ακολουθώντας παραταξιακές γραμμές, μεταξύ της αποστολής του πορίσματος στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών με Μηνυτήρια Αναφορά και της αποστολής του πορίσματος στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, αφού ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες βαρύνουν μόνο πολιτικά πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης και όχι βέβαια τους υπαλλήλους, πλην ίσως μίας ή δύο περιπτώσεων, ανέλυσε περαιτέρω τα υπέρ και τα κατά και των δύο περιπτώσεων, διατυπώνοντας την άποψη, ότι η ουσιαστική διαφορά έγκειται στο γεγονός, ότι το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, κάνοντας δεύτερη έρευνα, θα συγκεκριμενοποιήσει τις όποιες ποινικές ευθύνες εντοπίσει και δεν θα οδηγήσει συλλήβδην, πολιτικά και διοικητικά πρόσωπα στο ποινικό ακροατήριο.

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης έχει τη δυνατότητα να διενεργεί προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις, καθώς και να συλλέγει αναλυτικά στοιχεία για άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων των παραβατών! 

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά, τόσο του Δημάρχου κ. Σωτήρη Ι. Μεθενίτη, όσο και του επικεφαλής της παράταξης «Ανθρώπινη Πόλη – Λύσεις Ζωής», κ. Γιάννη Πολίτη, στην απαράδεκτη και κατευθυνόμενη προσπάθεια τρομοκράτησης των υπαλλήλων του Δήμου Μαρκοπούλου, από συγκεκριμένους κύκλους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που διασπείρουν ψευδώς, ότι μόνο οι υπάλληλοι θα οδηγηθούν στο «σκαμνί»!           

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε με ψήφους δεκαοκτώ (18) προς επτά (7), υπέρ της αποστολής του πορίσματος στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ζητώντας την ενδελεχή διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων.

Εκ των είκοσι πέντε (25) Δημοτικών Συμβούλων που ήταν παρόντες (υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου), υπέρ της αποστολής στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ψήφισαν από τη Συμπολίτευση, οι: Κώστας Αλλαγιάννης Σπύρος Γέγος, Μαρία Κιμπιζή, Γιώργος Καβασακάλης, Σπύρος Δράκος, Σπύρος Μπαγλατζής, Χαράλαμπος Νικολάου, Στέφανος Ορφανίδης, Άρης Λαϊνάς, Κώστας Γιαννάκης.

Από τη Μείζονα Αντιπολίτευση «Ανθρώπινη Πόλη - Λύσεις Ζωής», οι: Γιάννης Πολίτης, Παναγιώτα Κατσίκη, Παναγιώτης Σουλιώτης, Λεωνίδας Μπέης, Αθηνά Μπέη, Σπύρος Στάθης, Νικήτας Λέκκας. Από τη «Λαϊκή Συσπέιρωση», ο Ανδρέας Συλλελόγλου.

Υπέρ της αποστολής στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ψήφισαν από τη Συμπολίτευση, οι: Κώστας Μαγγανάς, Χρήστος Δρίτσας, Βασίλης Μεθενίτης, Μπίλλυ Δρίτσα, Γιάννης Ευαγγελίου.

Από τη «Δύναμη Ελπίδας» οι Γιώργος Αδάμος και Αγγελική Τεμπονέρα.

Η Δημοτική Αρχή απέδειξε με τις συγκεκριμένες πράξεις της, ότι δεν περιορίζεται σε βολικές και εύκολες διατυπώσεις περί πολιτικών ευθυνών, αλλά προχωρά στην ουσιαστική υλοποίηση των δεσμεύσεων της προς τους πολίτες, για πλήρη έλεγχο όλων των οικονομικά «περίεργων» ή ζημιογόνων υποθέσεων στον Δήμο Μαρκοπούλου και στην απόδοση και καταλογισμό των ευθυνών, σ’ αυτούς  που με δόλο, ενέχονται σ’ αυτές! 
Περισσότερα »

25/11/2011

Διεθνής αγώνας ντρεσάζ και τελικοί εμποδίων


Μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των τελευταίων αγώνων της χρονιάς, των 64ων Πανελληνίων Αγώνων Ιππασίας, το πρόγραμμα αυτό το διήμερο, 26 και 27 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει διεθνείς αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας και τελικούς ανάπτυξης στην υπερπήδηση εμποδίων.

Ο διεθνής αγώνας, FEI World Dressage Challenge, θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο.  Η Ελλάδα ανήκει στο Γκρουπ 4, το οποίο περιλαμβάνει άλλες πέντε χώρες, τα Ηνωμένα Εμιράτα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Τουρκία και τη Μάλτα. Οι νικητές από κάθε χώρα θέτουν υποψηφιότητα για την τελική κατάταξη, η οποία ανακοινώνεται από τη ΔΟΙ, αφού ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες στις συγκεκριμένες χώρες. Θα γίνουν πέντε αγωνίσματα, το Preliminary, το Elementary, το Advanced, το Medium και το St George. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 10.00, ενώ τους ιππείς και τις αμαζόνες θα κρίνουν δύο Διεθνείς κριτές, η Joan McCartney από τον Καναδά και ο Slawomir Pietrzak από την Πολωνία. 

Επίσης το Σαββατοκύριακο θα αναδειχθούν οι Πολυνίκες και Κυπελλούχοι Ανάπτυξης Αττικής. Στον Ελληνικό Ιππικό Όμιλο στο Μαρούσι θα γίνουν ο τελικός αγώνας ανάπτυξης Βόρειας Αττικής το Σάββατο και η τελική ημερίδα την Κυριακή, ενώ μόνο το Σάββατο στον Αττικό Όμιλο Ιππασίας στο Κορωπί θα γίνει ο τελικός αναπτυξιακού κυπέλλου Νότιας Αττικής. Οι αγώνες στο Μαρούσι θα αρχίσουν το Σάββατο στις 9.30 και την Κυριακή στις 9.00, ενώ στο Κορωπί θα αρχίσουν στις 10.00. Οι αγώνες ανάπτυξης του διημέρου περιλαμβάνουν αγωνίσματα ύψους από 1.00μ. έως και 1.35μ. 

Από το Γραφείο Τύπου
Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
Περισσότερα »

24/11/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 28-11-2011


Καλείσθε να παραστείτε την  Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου στην τριακοστή τρίτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  κατωτέρω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:

1)       Λήψη απόφασης για τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμόν 50/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση είσπραξης τέλους σε διοικητικές πράξεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
2)       Λήψη απόφασης για δημιουργία, χωροθέτηση και κατασκευή του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών στο χώρο δίπλα στο υφιστάμενο Κοιμητήριο του Δήμου Μαρκοπούλου.
3)       Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς (εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ, παγοδρομίου και μίνι Χριστουγεννιάτικης Αγοράς) στον Δήμο Μαρκοπούλου.
4)       Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Μαρκοπούλου μετά του αναπληρωτή του για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Στάσιμου Εμπορίου, άρθρο 1 παρ. 8 του Ν.2323/95.
5)        Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ενός ΙΧ αυτοκινήτου μάρκας AUDI Α4 για τη Δημοτική Αστυνομία.
6)        Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών για τη μηχανογράφηση.
7)       Λήψη απόφασης για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 15 της περιοχής «Άγιος Νικόλαος, Πόρτο Ράφτη» του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 8470/2010 Απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
8)       Λήψη απόφασης για έγκριση διάθεσης πιστώσεων εξόδων εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου ε.ε. κλπ. εκδηλώσεων Δήμου.
9)       Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση των υπ’ αριθμούς 55/2008 και 223/2008 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν έγκριση και επανέγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου στο Ο.Τ. Γ1387.
10)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στους συνιδιοκτήτες με ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% του οικοπέδου στο Ο.Τ.817 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
11)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1187 με κωδικό ιδιοκτησίας 700308 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
12)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1028 με κωδικό ιδιοκτησίας 681504 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
13)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1028 με κωδικό ιδιοκτησίας 681535 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
14)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1197 με κωδικό ιδιοκτησίας 722209 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
15)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ802 με κωδικό ιδιοκτησίας 644319 της 4ης  – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
16)    Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.54 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου.
17)   Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1354 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 720802 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
18)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ964 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 630802 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
19)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.633 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 633506 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
20)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.857 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 671121 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
21)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ511 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 620809 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
22)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ539 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 661304 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
23)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.671 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικούς ιδιοκτησίας 651603 και 651608 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
24)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1022 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 681707 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
25)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ505 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικό ιδιοκτησίας 610102 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ857 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικούς ιδιοκτησίας 671121 και 671122 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27)    Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στα Ο.Τ.801, 802, 737 Ν3 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη με κωδικούς ιδιοκτησίας 644211, 644319 και 671122 σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ687 με κωδικό ιδιοκτησίας 660117 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ1370 με κωδικό ιδιοκτησίας 710842 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.Γ969 με κωδικό ιδιοκτησίας 651606 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
31)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.255 με κωδικό ιδιοκτησίας 020234 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
32)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για παραστάσεις στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για υποθέσεις Δήμου και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
33)    Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικαστικού Επιμελητή για επιδόσεις διαφόρων εγγράφων στους «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΤΕ», «ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ», ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κων/νου και ΧΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού.
34)    Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
35)    Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
36)    Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρου δημότη.
Περισσότερα »

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΟΗΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΦΑΟΥΣ


Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο (http://www.minagric.gr/greek/2.2_03_καπνός_αρωμ_φαρμακ.html), πληροφορίες για την καλλιέργεια της Αλόης και του Ιπποφαούς, τα οποία είναι φυτά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτικές και αποτελούν καινοτόμες κατευθύνσεις στον αγροτικό τομέα της χώρας μας.

Αλόη

Σήμερα η αλόη έχει εξαπλωθεί στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, ενώ σε περιοχές της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας που επικρατούν ξηροθερμικές συνθήκες, αποτελεί μια αρκετά προσοδοφόρα καλλιέργεια. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο ετήσιος κύκλος εργασιών για το 2004 των προϊόντων νωπής γέλης ανήλθε στα 125 εκατομμύρια δολάρια (US$). Για τα επεξεργασμένα παράγωγα και τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας ο κύκλος εργασιών για το 2004 ανήλθε στα 1 και 25 δισεκατομμύρια δολάρια (US$) αντίστοιχα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι Η.Π.Α. παράγουν το 60-65% της συνολικής παραγωγής, ενώ οι χώρες της λατινικής Αμερικής, καλύπτουν το 20-25% και η Αυστραλία, η Κίνα και η Ινδία, το 10% της παγκόσμιας παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές χώρες όπου η εμπορία των προϊόντων της αλόης γίνεται εγχώρια. Στην Ελλάδα η καλλιέργεια της αλόης έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια με μεμονωμένες προσπάθειες παραγωγών.
Οι τιμές του νωπού προϊόντος είναι αρκετά ευμετάβλητες και επηρεάζονται, όπως σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, από παράγοντες που καθορίζουν την προσφορά και την ζήτηση των προϊόντων στην αγορά. Για την περίοδο 2008-2009, οι τιμές του νωπού προϊόντος κυμάνθηκαν στα 6-16$ ανά τόνο, χωρίς ωστόσο να είναι αντιπροσωπευτικές.
περισσότερες πληροφορίες: http://www.minagric.gr/greek/data/aloh_teliko.pdf


Ιπποφαές


Οι συνήθεις αποδόσεις ανέρχονται, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στα 5-18 κιλά ανά δένδρο, ανάλογα με την ηλικία του φυτού και την καλλιεργούμενη ποικιλία, καθώς και τις μεθόδους παραγωγής και συγκομιδής που ακολουθούνται, ενώ σε επίπεδο φυτείας, οι αποδόσεις σε νωπούς καρπούς, ανέρχονται στα 10.000-15.000 κιλά ανά εκτάριο, ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, την πυκνότητα φυτεύσεως καθώς επίσης και την ηλικία και ποικιλία των δένδρων.

Στην Ευρωπαϊκή αγορά, τα προϊόντα του ιπποφαούς, πωλούνται στη λιανική αγορά σε υψηλές τιμές. Ενδεικτικά, ο χυμός του ιπποφαούς μπορεί να φτάσει σε τιμές της τάξης των 50-55€ ανά λίτρο, ενώ αντίστοιχα για το έλαιο του ιπποφαούς, οι τιμές μπορεί να φτάσουν και τα 150€ ανά κιλό.
περισσότερες πληροφορίες: http://www.minagric.gr/greek/data/ippofaes_300811.pdf

Συνοπτικά, οι προοπτικές οικονομικής ενίσχυυσης, για την καλλιέργεια φαρμακευτικών - αρωματικών φυτών, είναι οι ακόλουθες:
1.      Μέσω των Οργανώσεων Παραγωγών, που καλλιεργούν ορισμένα εκ των φαρμακευτικών –αρωματικών
2.      Σχέδια Βελτίωσης (επενδυτικά σχέδια)
3.      Επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορίας
4.      Βιολογική παραγωγή
5.      Βιολογική Γεωργία
6.      Αναπτυξιακός νόμος: Ν 3908/ 2011 (ΥΕΚ 8Α/1-2-11)«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
Περισσότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΣας ενημερώνουμε ότι το «Κέντρο Ανάπτυξης του Παιδιού», διοργανώνει ενημερωτική ομιλία με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες: Αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές αιτίες πίσω από τα συμπτώματα», το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 17.00 – 20.30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» (β΄ όροφος Δημαρχείου Μαρκοπούλου).

Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στους γονείς, όσο και σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους επιστήμονες-εισηγητές:

Chris Guy
Masters in Special Education - Ειδικός Εκπαιδευτικός, Αναπτυξιολόγος ΝDD-ΙΝΡΡ, ηχοθεραπευτής, εξειδικευμένος σε θέματα μαθησιακών και αναπτυξιακών δυσκολιών, London, U.K.

Αναστασία Βαρσαμοπούλου Μ. Tg
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt

Ιωάννης Χατζηδιάκος M.Ed
Ειδικός Εκπαιδευτικός – Θεραπευτής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Ανάπτυξης του Παιδιού.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, με απαραίτητη την κράτηση θέσεων στα τηλέφωνα του Κέντρου: 210 6021273, 210 7665822 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): margetim@otenet.gr
Περισσότερα »

22/11/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΣΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥΗ Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαρκοπούλου και το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 από τις 17.00 – 21.00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου «Ιατρού Μαρίας Γιάννη Πίντζου» (β΄ όροφος Δημαρχείου Μαρκοπούλου).

Στο χώρο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ έλεγχος Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού και Σπιρομετρήσεις.
Περισσότερα »

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Οι πίνακες των αποτελεσμάτων για τις δίμηνες συμβάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μαρκοπούλου, έχουν αναρτηθεί στους παρακάτω δεσμούς (links):
Περισσότερα »

18/11/2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/11/2011


Καλείσθε να παραστείτε την  Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου στην τριακοστή δεύτερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 16ης Νοεμβρίου 2011, ως προς το 3ο θέμα που αφορούσε την «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για την οικονομική διαχείριση της δημοτικής περιόδου 2007 – 2010».
  
Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Περισσότερα »

17/11/2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ("ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ")


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. επισημαίνει ότι μέσα στην περίοδο αυτή της βαρύτατης οικονομικής κρίσης υπάρχουν συμπολίτες μας, ιδίως άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, που αντικειμενικά αδυνατούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ.

Τονίζουμε όμως την αναγκαία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς τους συμπολίτες μας και σε εκείνους που τυχόν επιλέγουν να μην πληρώσουν το τέλος ακινήτων , ενώ δεν συντρέχουν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας.

Η άρνηση πληρωμής φόρων δεν αποτελεί αποδεκτή πρακτική μέσα σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. διαφωνεί πλήρως με τη λογική της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) θεωρώντας ότι το ρεύμα ή το νερό είναι παροχές που δεν μπορούν να συσχετίζονται με την καταβολή ή όχι φόρων εισοδήματος ή περιουσίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. καλεί το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τη ΔΕΗ να αναζητήσει τους πρακτικούς τρόπους ώστε να μην εξαντληθεί η αυστηρότητα του νόμου απέναντι στους αποδεδειγμένα αδυνατούντες να πληρώσουν συμπολίτες μας.

Για το σκοπό αυτό η Π.Ε.Δ.Α., αναλαμβάνει πρωτοβουλία για συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και τη Διοίκηση της ΔΕΗ με αίτημα να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε συμπολίτες μας που για αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας και με δική τους ευθύνη δεν κατέβαλαν το τέλος ακινήτων.

Το Δ.Σ. της ΠΕΔΑ καλύπτει πολιτικά τις νόμιμες ενέργειες των Δήμων που αποσκοπούν να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση στις αδύναμες κοινωνικά ομάδες, λόγω μη πληρωμής του ΕΕΤΗΔΕ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από τα δικά της μητρώα απόρων κλπ. μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την απαιτούμενη κίνηση κοινωνικής ευαισθησίας, που όμως δεν πρέπει να αποτελέσει την κερκόπορτα για να αποφύγουν την δίκαιη συμμετοχή τους στα φορολογικά βάρη οι έχοντες και κατέχοντες.

Περισσότερα »

16/11/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο Δημότη, να παρακολουθήσει σήμερα, στις 8 το βράδυ, τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν τα εξής δύο θέματα:

1.     Προ Ημερησίας Διατάξεως, το θέμα που αφορά το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, που πληρώνεται από τους δημότες μας μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
 2.     Ως τακτικό θέμα, το Πόρισμα του Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, για την Οικονομική Διαχείριση του Δήμου Μαρκοπούλου, στην περίοδο 2007-2010. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1)     Λήψη απόφασης για συμπληρωματική επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ».
2)     Λήψη απόφασης για τη συμμέτοχη και υποβολή Πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην Πρόσκληση 4.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» περί χρηματοδότησης «Έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α., ενεργειών κλεισίματος ενεργών Χ.Α.Δ.Α και κατασκευαστικών έργων και προμήθειας εξοπλισμού για κατασκευή ή/και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων άμεσα συνδεδεμένων με την παύση λειτουργίας ενεργών Χ.Α.Δ.Α, καθώς και των αναγκαίων μελετών, ως υποέργα των αντίστοιχων πράξεων».
3)     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το πόρισμα των Ορκωτών Λογιστών για την οικονομική διαχείριση της δημοτικής περιόδου 2007 – 2010.
Περισσότερα »

OI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΝ ΤΕΝ και οι ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΑΡΤΕΜΙΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 17 - ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011


OI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΝ ΤΕΝ:
TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΕΡΟΥ

(THE ADVENTURES OF TINTIN: SECRET OF THE UNICORN)

προβολή: 18.00

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ  
Σενάριο: Στίβεν Μόφατ, Έντγκαρ Ράιτ, Τζο Κόρνις
Ηθοποιοί: Τζέιμι Μπελ, Άντι Σέρκις, Ντάνιελ Κρεγκ, Σάιμον Πεγκ, Νικ Φροστ, Τόμπι Τζόουνς, Γκαντ Ελμαλέχ, Μακένζι Κρουκ

Διάρκεια: 108'

Παρθενική κινηματογραφική απόπειρα του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο χώρο του ψηφιακού κινουμένου σχεδίου. Η ταινία του «The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn», η οποία βασίζεται σε 4 από τα άλμπουμ του διάσημου Βέλγου κομίστα Hergé, αποτελεί μια συμπαραγωγή του ιδίου του Σπίλμπεργκ, της επί σειρά ετών συνεργάτιδάς του Κάθλιν Κένεντι και του Πίτερ Τζάκσον και είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη με την τεχνική του motion capture, γεγονός που την καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της σεζόν. Τους Τεντέν και Κάπτεν Χάντοκ υποδύονται αντίστοιχα ο Τζέιμι Μπελ («Ο Αετός της Αυτοκρατορίας») και ο Άντι Σέρκις («Sex & Drugs & Rock & Roll»), τους οποίους πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, οι… αχώριστοι Σάιμον Πεγκ και Νικ Φροστ («Το Ξύσιμο των Νεκρών», «Καυτοί & Άσφαιροι») στους ρόλους των πανομοιότυπων, γκαφατζήδων ντετέκτιβ Ντιπόν & Ντιπόν και ο Ντάνιελ «007» Κρεγκ στο ρόλο του ειδεχθή Κόκκινου Ρακάμ.

Ο Τεντέν, ένας νεαρός Βέλγος ρεπόρτερ με κοντοκουρεμένο ξανθό μαλλί και τσουλούφι-σήμα κατατεθέν, γνωστός για το απαράμιλλο θάρρος του και την επιμονή του να κυνηγάει την είδηση μετά μανίας, βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική μιας νέας συναρπαστικής περιπέτειας, όταν πληροφορείται πως σύντομα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή του μια ύποπτη δοσοληψία. Τρεις μινιατούρες ενός διάσημου ιστιοφόρου του 17ου αιώνα και ένας πορτοφολάς θα τον οδηγήσουν ακόμη πιο κοντά στη βάσιμη υποψία, πως κάποιοι έχουν ανακαλύψει στοιχεία που μπορεί να τους οδηγήσουν στο θησαυρό του Κόκκινου Ρακάμ: ενός θρυλικού κουρσάρου, ο οποίος κάποτε είχε βυθίσει το πλοίο του Σερ Φράνσις Χάντοκ, προγόνου του καλού φίλου του Τεντέν, Κάπτεν Χάντοκ.ΑΘΑΝΑΤΟΙ
(IMMORTALS)

προβολές: 19.40
         21.40

Σκηνοθεσία: ΤΑΡΣΕΜ ΣΙΝΓΚ
Σενάριο: ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΓΚΟΥΝΤΕΓΚΑΣΤ, ΑΦΟΙ ΠΑΡΛΑΠΑΝΙΔΗΣ
Ηθοποιοί: ΣΤΙΒΕΝ ΝΤΟΡΦ, ΜΙΚΙ ΡΟΥΡΚ, ΦΡΙΝΤΑ ΠΙΝΤΟ, ΚΕΛΑΝ ΛΟΥΤΖ, ΛΙΟΥΚ ΕΒΑΝΣ, ΧΕΝΡΙ ΚΑΒΙΛ, ΤΖΟΖΕΦ ΜΟΡΓΚΑΝ, ΤΖΟΝ ΧΕΡΤ

Διάρκεια: 110'

Οι "ΑΘΑΝΑΤΟΙ" θα στρέψουν για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον του κόσμου, στην ελληνική μυθολογία. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά ο Θησέας που θα ηγηθεί της μάχης ενάντια στους φυλακισμένους Τιτάνες, έχοντας τη βοήθεια των Θεών του Ολύμπου. Η ταινία γυρίστηκε σε παρόμοιο αισθητικά στυλ, με αυτό των «300» του Ζακ Σνάιντερ, ενώ σκηνοθέτης ανέλαβε ο Ταρσέμ Σινγκ, σκηνοθέτης του «The Cell», ταινίας που εντυπωσίασε με το ιδιαίτερο οπτικό της στυλ. Στο ρόλο του Θησέα θα δούμε τον Χένρι Καβίλ («The Tudors», «Stardust»), ενώ το σενάριο είναι του Κριστιάν Γκούντεγκαστ και των ελληνικής καταγωγής Βλάση και Τσάρλι Παρλαπανίδη. Ο πρωτοπόρος και οραματιστής σκηνοθέτης Ταρσέμ Σινγκ και οι παραγωγοί Μαρκ Κάντον (300), Τζιάνι Νουνάρι (300) και Ράιαν Κάναβο (The Fighter) ξεδιπλώνουν μια επική ιστορία προδοσίας, εκδίκησης και πεπρωμένου στην ταινία Αθάνατοι, μια εντυπωσιακή περιπέτεια δράσης.

Ο βάναυσος και αιμοδιψής βασιλιάς Υπερίων (Μίκι Ρουρκ) και ο δολοφονικός στρατός του προελαύνουν στην αρχαία Ελλάδα, καταστρέφοντας ανηλεώς τα πάντα στο πέρασμά τους. Το ένα χωριό μετά το άλλο παραδίνεται στις λεγεώνες του Υπερίωνα, ο οποίος με κάθε νίκη πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον βασικό του στόχο: να «ξυπνήσει» την τρομερή δύναμη των κοιμώμενων Τιτάνων και να εξαφανίσει τους Θεούς του Ολύμπου και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Φαινομενικά, τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία του αιμοδιψή βασιλιά προς την απόλυτη κυριαρχία επί του κόσμου. Κι όμως, ένας νεαρός λιθοξόος ονόματι Θησέας (Χένρι Καβίλ), θα χάσει τη μητέρα του κατά τη διάρκεια μιας εφόδου και θα ορκιστεί να πάρει εκδίκηση. Όταν θα συναντηθεί με την σίβυλλα Φαίδρα (Φρίντα Πίντο), η μάντης θα πειστεί από τα οράματα της, ότι αυτός ο νεαρός άνδρας είναι ο μόνος που μπορεί να σταματήσει την καταστροφή. Με τη βοήθειά της, ο Θησέας θα καταφέρει να συγκεντρώσει μια μικρή ομάδα ακόλουθων και θα αποδεχθεί το πεπρωμένο του σε μια τελευταία απέλπιδα μάχη από την οποία θα εξαρτηθεί το μέλλον της ανθρωπότητας.


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
DOLBY ST. SR
Γιαννάκη 2, Μαρκόπουλο
Τηλ.: 22990 23924
Γενική Είσοδος: 7 ευρώ

Περισσότερα »