30/06/2014

Ενημέρωση πολιτών για εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω έργων

Ενημέρωση πολιτών για εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω έργων

Περισσότερα »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:  30/6/2014
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ:  519

                   Ν.Π.Δ.Δ.
“ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ”


ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

1. Σουλιώτη Αντώνη
2. Σκορδαρά Βασιλική 
3. Στάθη Σπυρίδωνα
4. Τσάκαλο Στέφανο
5. Νικολάου Χαράλαμπο
6. Φράγκου Άννα

Κοιν: Προς τα αναπληρωματικά μέλη του Ν.Π.Δ.Δ:

1. Μεθενίτη Βασίλειο 
2. Σιδέρη Στυλιανό 
3. Μεθενίτη Μαρία 
4. Μπέη Αθηνά 
5. Σουλιώτη Παναγιώτη


Παρακαλείσθε, όπως την του μηνός Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης: 


1. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω του οποίου θα ληφθεί η χρηματοδότηση του έργου «Βυθοκόρηση και επισκευή κρηπιδωμάτων Λιμένα Αγ. Νικολάου, Πόρτο Ράφτη», από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 του Υ.Ν.Α/ ΓΓΛΛΠΝΕ.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποδοχής χορηγίας  από την εταιρεία «Β.Καυκάς Α.Ε». 

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου στον κο. Μόκκα Γεώργιο, έμπροσθεν του καταστήματος του, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου στον Αθλητικό Όμιλο Ρακέτας Πόρτο Ράφτη,  για τη λειτουργία γηπέδου ρακέτας θαλάσσης.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Περισσότερα »

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ (2)


                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Μαρκόπουλο: 30-06-2014
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                             
       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                  Αρ. Πρωτ.: 12686

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 30η Ιουνίου 2014 και ώρα 1:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη έκτη συνεδρίαση έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».

2) Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».


Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Το ορισμένο την 27-06-2014 Δημοτικό Συμβούλιο, δεν διεξήχθη, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός Δημοτικών Συμβούλων για την ύπαρξη απαρτίας.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 30-06-2014 για τα ανωτέρω θέματα.


Περισσότερα »

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Μαρκόπουλο: 30-06-2014
  ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                             
       Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                                  Αρ. Πρωτ.: 12680

Καλείσθε να παραστείτε τη Δευτέρα, 30η Ιουνίου 2014 και ώρα 1η μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη πέμπτη συνεδρίαση έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης,  επί του κατωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τον Ν.4250/2014 για την αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Το ορισμένο την 27-06-2014 Δημοτικό Συμβούλιο, δεν διεξήχθη, καθώς δεν συγκεντρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός Δημοτικών Συμβούλων για την ύπαρξη απαρτίας.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 30-06-2014 για το ανωτέρω θέμα.

Περισσότερα »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ


6/7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Περισσότερα »

26/06/2014

Μάθετε πώς να πληρώνετε με «χρόνο» αντί για «χρήμα» μέσω της Τράπεζας Χρόνου, που λειτουργεί στο Δήμο Μαρκοπούλου!


Δηλώστε και εσείς σήμερα συμμετοχή, στο δίκτυο εναλλακτικής οικονομίας της Τράπεζας Χρόνου, που αντικαθιστά το χρήμα, με μόνη μονάδα συναλλαγής… το χρόνο σας!

Τι είναι η Τράπεζα Χρόνου;
Η Τράπεζα Χρόνου είναι ένα δίκτυο, όπου οι ωφελούμενοι, μπορούν να προσφέρουν και να λάβουν ΔΩΡΕΑΝ τις υπηρεσίες που επιθυμούν. Για τις υπηρεσίες που παρέχει ο καθένας, πιστώνονται στο λογαριασμό του στην Τράπεζα Χρόνου, αντίστοιχες μονάδες χρόνου, τις οποίες μετέπειτα, μπορεί να εξαργυρώσει όποτε θέλει, δεχόμενος ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν.

Πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς μπορεί να με ωφελήσει;
Για παράδειγμα, ένας Ηλεκτρολόγος μπορεί να διορθώσει τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού ενός Λογιστή για μία (1) ώρα, οπότε πιστώνεται στο λογαριασμό του Ηλεκτρολόγου μία (1) ώρα και αντίστοιχα, ο Λογιστής  μπορεί να εξοφλήσει αυτή την μία (1) ώρα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του για μία (1) ώρα, είτε στο Λογιστή, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του δικτύου επιθυμεί.

Ποιός είναι ο υπεύθυνος φορέας του Προγράμματος;
Η λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου, εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος «“ΑΓΓΕΛΟΣ”- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ», το οποίο περιλαμβάνεται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στα πλαίσια του προγράμματος, λειτουργούν οι παρακάτω κοινωνικές δομές:
Τράπεζα Χρόνου (Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας)
Κοινωνικό Παντοπωλείο (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος)
Δημοτικός Λαχανόκηπος (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος)
Γραφείο Διαμεσολάβησης (Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος)
Κοινωνικό Φαρμακείο (Δήμος Κρωπίας)


Πρέπει να διευκρινιστεί, ότι - καθώς πρόκειται για μία διαδημοτική σύμπραξη – όλοι οι πολίτες των Δήμων Μαρκοπούλου, Σπάτων-Αρτέμιδος και Κρωπίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής, στις προαναφερθείσες κοινωνικές δομές των τριών Δήμων.

Ποιος είναι ο στόχος και ποιους αφορά;
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας, μέσω της λειτουργίας των δομών, αλλά και της παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης.

Η Τράπεζα Χρόνου λειτουργεί από τον περσινό Απρίλιο στο Δήμο Μαρκοπούλου και για το σκοπό αυτό, ο Δήμος έχει παραχωρήσει χώρο στο Κοινωνικό του Παντοπωλείο, εξοπλισμένο με γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τηλεφωνικές γραμμές και επανδρωμένο με εξειδικευμένα στελέχη, που είναι έτοιμα να εξυπηρετήσουν δωρεάν τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη της Τράπεζας Χρόνου κα Κότση Γεωργία, τις ώρες 09:00-17:00, τηλεφωνικά στο 22990 20175, να επισκεφθούν την υπηρεσία, στη διεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7 (πλησίον Δημαρχείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας) ή να εγγραφούν ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://reg.programa-agelos.gr/

Περισσότερα »

Διήμερο Πολιτιστικό Φεστιβάλ στο χώρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ 4 - 5 Ιουλίου


Διήμερο Πολιτιστικό Φεστιβάλ στο χώρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού ΜΑΡΚΟ
4 - 5 Ιουλίου από την ομάδα νέων καλλιτεχνών Α.Τ.ΟΜΑΠερισσότερα »

25/06/2014

Διαθέσιμοι κλιματιζόμενοι χώροι φιλοξενίας του Δήμου Μαρκοπούλου σε ακραία καιρικά φαινόμενα


Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, πως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου και στα πλαίσια της ετοιμότητας για την προστασία των πολιτών από πιθανά ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, θα έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας – προστασίας, στους εξής δύο κλιματιζόμενους δημοτικούς χώρους:

1) Κ.Α.Π.Η. Μαρκοπούλου, διεύθυνση: Κ. Γκλιάτη & Παπαβασιλείου,
τηλ: 22990-22579/22665

2) Κ.Α.Π.Η. Πόρτο-Ράφτη, διεύθυνση: Αγ. Νικολάου 1,
τηλ.: 22990-75311

Περισσότερα »

Πανηγυρική έναρξη των Κυριακάτικων Πεζοδρομήσεων της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής και της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Μαρκοπούλου!


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Μετά από δεκάδες Κυριακάτικες Πεζοδρομήσεις της Κεντρικής Πλατείας Μαρκοπούλου, που μας χάρισαν πλούσιο θέαμα, κέφι και διασκέδαση, μέσα από τα καλλιτεχνικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν, ο Δήμος Μαρκοπούλου ανοίγει για τέταρτη συνεχή χρονιά την αυλαία των φετινών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, στα πλαίσια του θεσμού των Κυριακάτικων Πεζοδρομήσεων της πόλης, με την φρέσκια, δροσερή μουσική της Φιλαρμονικής του Δήμου Μαρκοπούλου.

Την Κυριακή, 29 Ιουνίου 2014 και ώρα 9 το βράδυ, η Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου θα πλημμυρίσει  με όμορφες μουσικές νότες της Φιλαρμονικής του Δήμου μας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κου Δημήτρη Βασιλάκη, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστα, τραγουδιστή και συνθέτη.

Η Φιλαρμονική καλωσορίζει το καλοκαίρι, μέσα από ένα εξαιρετικά ποικίλο μουσικό πρόγραμμα, με άφθονα στοιχεία αυτοσχεδιασμού, παίζοντας μουσική από τον Κινηματογράφο, κλασικά θέματα από την Όπερα, αλλά και κομμάτια τζαζ και λάτιν. Ανάμεσά τους, θα ακούσουμε το πολυαγαπημένο Skyfall της Adelle, αλλά και μουσική από την περίφημη σειρά “Game ofThrones”.

Την αυλαία της βραδιάς, θα ανοίξει η Παιδική Χορωδία του Δήμου Μαρκοπούλου, υπό τη διεύθυνση της κας Στέλλας Πετούρη. Οι παιδικές φωνές θα μας ταξιδέψουν υπό τις μελωδίες των δύο μεγάλων συνθετών μας, Χατζηδάκι και Θεοδωράκη, ενώ θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και κλασικά θέματα.

Την εκδήλωση, που συνδιοργανώνει ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.), θα τιμήσει με την φιλική συμμετοχή του, η πολυσύνθετη σύγχρονη μουσική προσωπικότητα, διευθυντής ορχήστρας, κος Ανδρέας Πυλαρινός, που αναμφίβολα αποτελεί για την ελληνική μουσική σκηνή, μια πραγματικά μεγάλη μονάδα.

Σας περιμένουμε όλους, στο πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης μας, για λίγες ώρες μουσικής πανδαισίας, μακριά από τα αυτοκίνητα, την κίνηση και το θόρυβο της καθημερινότητας!

Η είσοδος είναι φυσικά, ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερα »

Κάλεσμα για συμμετοχή των επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης της «Αττικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ε.Κ.Ο.»


ΑΠΟ          
                                                                                                                                            
ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.
Μέλος της Α.Σ. «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ε.Κ.Ο.»                                                                                  
Λεωφ. Βουλιαγμένης 337, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9769510-1
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Φωτεινή  Κωστοπούλου
E-mailf.kostopoulou@akmi-kek.gr


Θέμα: Συμμετοχή επιχειρήσεων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής στην πρακτική άσκηση των προγραμμάτων κατάρτισης της «Αττικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ε.Κ.Ο.»

Αξιότιμοι  κύριοι,
Η «Αττική Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΕΚΟ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων των Δήμων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής”, η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007–2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την αποτελεσματική ενσωμάτωση ή επανένταξη στην τοπική αγορά εργασίας των δύο περιοχών παρέμβασης, 87 ανέργων ωφελούμενων, που κατοικούν στους Δήμους Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε και τη δική σας πολύτιμη συμβολή και υποστήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και σας καλούμε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα φιλοξενώντας τους ωφελούμενους για την πρακτική τους άσκηση.
Πιο συγκεκριμένα, η επαγγελματική κατάρτιση για τους ωφελούμενους ανέργους αφορά τα εξής θεματικά αντικείμενα ανά πρόγραμμα:
Ø      1 πρόγραμμα κατάρτισης για 20 άτομα με τίτλο «Διαχείριση Αποθήκης – Logistics»  Ώρες πρακτικής άσκησης: 52
Ø      1 πρόγραμμα κατάρτισης για 18 άτομα με τίτλο «Πωλήσεις» Ώρες πρακτικής άσκησης: 52
Ø      1 πρόγραμμα  για 17 άτομα με τίτλο «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης» Ώρες πρακτικής άσκησης: 44
Ø      2 προγράμματα για 32 άτομα με τίτλο «Ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας» Ώρες πρακτικής άσκησης: 44.
Η Επιχείρηση από την ένταξή της στο πρόγραμμα δεν έχει καμία οικονομική, φορολογική και ασφαλιστική υποχρέωση προς τους εκπαιδευόμενους και το κράτος, απεναντίας ωφελείται, καθώς αμείβεται με το ποσό των 2€ ανά εκπαιδευόμενο και ανά ώρα κατάρτισης.  Επιπλέον συμμετέχει σε μία διευρυμένη προσπάθεια δικτύωσης τοπικών επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και ανθρώπινου δυναμικού-ωφελουμένων.
Ο αριθμός των καταρτιζομένων που δύναται να τοποθετηθεί στην επιχείρηση για πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης. Ενδεικτικά παραθέτουμε μέρος του πίνακα υπολογισμού:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
0
Ένα (1) άτομο
1 – 5
Ίσος του Αριθμού των Απασχολουμένων
6 – 10
Ίσος με το 80% του Αριθμού των Απασχολουμένων
11 – 50
Ίσος με το 70% του Αριθμού των Απασχολουμένων
51 – 70
Έως 35 Άτομα
……………..
……………………..

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούμε όπως μας αποστείλουν συμπληρωμένο το συνημμένο πίνακα με τα στοιχεία της επιχείρησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία για την έναρξη της συνεργασίας μας στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
Η συμμετοχή σας θα μας χαροποιήσει και θα αυξήσει την επιτυχία της προσπάθειας για την ένταξη ή επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, όπως καιγια την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή σας.


Με εκτίμηση,
ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΕ


Περισσότερα »

Ανακοίνωση ΚΔΕΜ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Ειδικότητα: ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμου)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 26/6/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/7/2014.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.):

Περισσότερα »

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Μουσικής Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Μουσικής Φιλαρμονικής ΜαρκοπούλουΠερισσότερα »

Ανακοίνωση ανάρτησης μελέτης καταγραφής κοινοχρήστων χώρων Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Χαμολιάς Βραυρώνος "Η Άρτεμις"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Μαρκόπουλο 16-06-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αρ.Πρωτ.        11731
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
     ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 159/2014 απόφαση του ενέκρινε την ανάρτηση της μελέτης «Καταγραφή κοινοχρήστων χώρων Εξωραϊστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Χαμολιάς Βραυρώνος ¨Η ΑΡΤΕΜΙΣ¨», κατόπιν της υπ’ αριθ. 14983/08-08-2013 αιτήσεως του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, στο κατάστημα του οικείου Δήμου και σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε ο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Ιωνάς Νικόλαος. 

Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω μελέτης ερχόμενοι στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλετε εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις σας εντός εξήντα (60) ημερολογιακών  ημερών από την τελευταία δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 159/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 


Ο Δήμαρχος


Σωτήρης Μεθενίτης


Περισσότερα »

24/06/2014

Διακήρυξη Διαγωνισμού Αναψυκτηρίου Πλαζ 2014

                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 19/6/2014
                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ:  486
 Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ» 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 7 και 9, 18 παρ. 1, 19 παρ. 1, 21, 22 και 24 του ν. 2971/2001, ως ισχύουν.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 970 Αστικού Κώδικα.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3986/2011.
δ) Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14-09/01.1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ τ. Α΄ αριθμ. 24/1939), όπως ισχύουν.
ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β).
στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 509052/19.07.2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού «Διαπιστωτική πράξη νομιμότητας Λουτρικών Εγκαταστάσεων στην Πλαζ Αυλακίου στο Πόρτο Ράφτη».
ζ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8322.47/01/14/22.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης ΟΛΕΛ της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
η) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 441/05.06.2014 και αριθμ. 80/2014 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 55/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα “Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή του Αυλακίου Πόρτο Ράφτη”» (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΛΝ-1Ρ1). 
θ) Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας αποτελεί, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 9 του ν. 2971/2001, τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης της χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρτο Ράφτη, είναι δε ως εκ τούτου ο αρμόδιος φορέας για την παραχώρηση της απλής χρήσης του κοινόχρηστου χώρου της ως άνω ζώνης, με την πρόβλεψη συγκεκριμένου ανταλλάγματος, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του ιδίου νόμου. 
ι) Την ανάγκη ορθολογικής και αποδοτικής για το ΔΛΤΜΜ εκμετάλλευσης του ως άνω χώρου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2971/2001, με τρόπο που να διασφαλίζει τους λιμενικούς σκοπούς και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των λουομένων στην ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση απλής χρήσης του χώρου (κτιρίου αναψυκτηρίου και στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου), που περιλαμβάνεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα και περιγράφεται αναλυτικώς κατωτέρω.

1. Περιγραφή του χώρου
Η Δημοπρασία αφορά τον εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Πόρτο Ράφτη χώρο, όπως αυτή έχει καθοριστεί νόμιμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41582/21.10-16.12.1969 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, συνολικού εμβαδού 117 τ.μ., αποτελούμενου από τον κυρίως χώρο του κτιρίου (αναψυκτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ. και του στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου, εμβαδού 92,16 τ.μ. Οι ανωτέρω επιμέρους χώροι εμφαίνονται αναλυτικώς με τα στοιχεία Β15 -Β16 -Β17-Β18 -Β15 και Β11-Β12- Β-13 -Β14-Β11 στο τοπογραφικό διάγραμμα (Ιούνιος 2014) του αρχιτέκτονα μηχανικού κου. Γεώργιου Καβασακάλη, θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου .  Οι ως άνω χώροι (εγκαταστάσεις), έχουν κατασκευαστεί από τον Ε.Ο.Τ. πολύ πριν από την 03.08.2000 και περιλαμβάνονται ειδικώς στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 509052/19.07.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα των εν λόγω εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17 του ν. 3986/2011.
    
2. Σκοπός της παραχώρησης
Σκοπός της παραχώρησης είναι η χρησιμοποίησή του από τον πλειοδότη ως αναψυκτήριο, μετά και από τη λήψη όλων των απαιτουμένων αδειών από τις κατά νόμο αρμόδιες Υπηρεσίες με φροντίδα του αναδειχθέντος ως πλειοδότη. Οι απαιτούμενες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη νόμιμη χρήση του χώρου, τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων για τη νόμιμη λειτουργία του (αγορανομικών, υγειονομικών κ.λπ.), θα εκδοθούν από τον πλειοδότη με δική του αποκλειστικά μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. Στους ανωτέρω επιμέρους παραχωρούμενους χώρους δεν θα ασκηθεί από τον πλειοδότη επί ποινή εκπτώσεως άλλη δραστηριότητα εκτός από αυτή που δημοπρατείται. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποδεικνύει αμάχητα αφενός, ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ότι έχει επισκεφθεί και ελέγξει το υπό παραχώρηση (με τον διαγωνισμό αυτό) χώρο και έχει σχηματίσει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασής του. Η υπόψη εκμετάλλευση εξαιρείται σαφώς από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Οι πιθανές διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση δε, που πλειοδότης αναδειχθεί ένωση ή κοινοπραξία, κάθε μέλος της ευθύνεται απέναντι στο Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να μετέχει σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης, είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι υποψήφιοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει αυτό ως μέλος.

4. Διάρκεια της παραχώρησης
Η παραχώρηση απλής χρήσης θα αφορά αποκλειστικά τις θερινές περιόδους των ετών 2014, 2015, 2016, ήτοι τις περιόδους από την 1η Μαΐου έως την 30η Οκτωβρίου εκάστου έτους, πλην του έτους 2014 που εκκινεί από την 25η Ιουλίου. Συγκεκριμένα, η διάρκεια της παραχώρησης άρχεται την 25η Ιουλίου 2014 και λήγει την 30η Οκτωβρίου 2016.

5. Οικονομικό αντάλλαγμα
Ο ανάδοχος θα καταβάλει στο Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. οικονομικό (χρηματικό) αντάλλαγμα για τη χρήση των ως άνω επιμέρους χώρων, όπως αυτό (αντάλλαγμα) θα προσδιορισθεί με τη Δημοπρασία. Το οικονομικό αντάλλαγμα θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης απλής χρήσης.
Η καταβολή του θα είναι τμηματική και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

20% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος με τη λήψη της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου από τον ανάδοχο,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 29.8.2014,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 30.10.2014,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 29.05.2015,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 30.07.2015,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 30.09.2015,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 30.05.2016,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 29.07.2016,
10% του συνολικού χρηματικού ανταλλάγματος στις 30.09.2016.

Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης καταβολής του ως άνω χρηματικού ανταλλάγματος, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ουσιώδους παράβασης των όρων της παραχώρησης, το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάκληση αυτής.

6. Εγγυητική επιστολή
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση της παρούσας δημοπρασίας εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της παραχώρησης διάρκειας έως την 30.11.2016, για ποσό ίσο με το 20% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, όπως αυτό τελικά θα καθοριστεί και θα κατακυρωθεί. Το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. δύναται να προβεί σε κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σε κάθε περίπτωση ουσιώδους παράβασης όρων της παραχώρησης απλής χρήσης. Το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση  κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του αναδόχου από οικονομικά ανταλλάγματα, οφειλές σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κ.λπ.) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή του. Εφόσον κατά τη διάρκεια της παραχώρησης απλής χρήσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ή μειωθεί, ο ανάδοχος θα υποχρεούται να προβαίνει άμεσα στην έκδοση νέας ή στη συμπλήρωσή της, στο, κατά τη σύμβαση, απαιτoύμεvo εκάστοτε ύψος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της προς τούτο ειδικής προσκλήσεως του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. 

7. Λειτουργία και εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου
Ο πλειοδότης υποχρεούται να περιορισθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης στη λειτουργία και εκμετάλλευση μόνο του αναψυκτηρίου χωρίς να έχει το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ούτε να πωλεί ή να εκθέτει οποιασδήποτε άλλης φύσεως, είδη στους ανωτέρω παραχωρηθέντες χώρους με ποινή έκπτωσης. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί στo αναψυκτήριο τιμοκατάλογο ειδών που προσφέρονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Επίσης έχει υποχρέωση να έχει γραμμένη πάνω σε κάθε είδος την τιμή πώλησής του σε ευρώ. Οι τιμές των πωλουμένων ειδών υπόκεινται στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και αγορανομικές διατάξεις.

Στον ανωτέρω χώρο (αναψυκτήριο) επιτρέπεται η πώληση από τον πλειοδότη, μόνο ειδών Κυλικείου –Αναψυκτηρίου, όπως αυτά προβλέπονται βάσει των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων. Τα υπό του πλειοδότη πωλούμενα μέσω του αναψυκτηρίου είδη διατροφής - ζαχαροπλαστικής κ.λ.π. πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Επίσης έχει υποχρέωση να τα διατηρεί σε κατάλληλα μέρη και σε ικανές ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων διερχομένων. 

Οι ώρες λειτουργίας της υπόψη εκμετάλλευσης ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας της Πλαζ Αυλακίου, ήτοι από τις  8:00 πμ έως τις 8:00 μμ.

8. Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης απλής χρήσης
Η παραχώρηση της απλής χρήσης του υπόψη χώρου πραγματοποιείται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία:

i. Να μην παρακωλύεται η άνετη, ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού αλλά και η προσέγγισή του προς τη θάλασσα.
ii. Ο ανάδοχος θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Λιμενικής Αρχής.
iii. Ο ανάδοχος θα διαθέτει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση διοικητικές άδειες και εγκρίσεις.
iv. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., ως φορέα διοίκησης, η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ανάδοχος να εγκαταλείψει τη χρήση του εντός τακτής προθεσμίας χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.
v. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης.
vi. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (λ.χ. υπεκμίσθωση κλπ.) που να αφορά τον χώρο που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 8321.6/01/12/12.03.2012 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β).
vii. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο παραχωρησιούχος να εγκαταλείψει τη χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμία αξίωση από το Δημόσιο ή το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. για αποζημίωση.
viii. Με μέριμνα του αναδόχου – παραχωρησιούχου, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με τον ν. 743/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ix. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή επ’ αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κλπ.
x.      Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που τίθενται στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται στον ίδιο, στη Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία.
xi. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας.
xii. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/1001, η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων (έκδοση πρωτοκόλλου αποβολής και πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία).
xiii. Για την απόφαση παραχώρησης του υπόψη χώρου δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του π.δ/τος 34/1995 («Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων»).
xiv. Ο παραχωρησιούχος – χρήστης θα διατηρεί τον χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημίας ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία είναι πάντως αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για ο,τιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο.
xv. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί χωρίς διακοπή το αναψυκτήριο κατά τις περιόδους από την 1η Μαΐου έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του, άνευ λόγου ανωτέρας βίας, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει συνολικά τις επτά (7) ημέρες, η παραχώρηση της χρήσης ανακαλείται αυτοδικαίως, ενώ το ΔΛΤΜΜ εκδίδει σχετικώς διαπιστωτική πράξη ανακλήσεως αυτής. 

9. Τρόπος διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στην παρούσα Διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας. Στη συνέχεια, η απόφαση της Επιτροπής καταχωρείται στα πρακτικά.

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι παρουσιάσουν πλήρη δικαιολογητικά. Συμμετοχή στη δημοπρασία με ελλιπή δικαιολογητικά είναι δυνατή μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που διεξάγει τη δημοπρασία.

Οι προσφορές που θα γίνουν από τους ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αφορούν το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα για την παραχώρηση, κατά τα ανωτέρω, της απλής χρήσης του χώρου. Οι προσφορές των πλειοδοτών υποβάλλονται προφορικώς, αναγράφονται δε στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Σε κάθε προσφορά επισημαίνεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης Διακηρύξεως τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη της δημοπρασίας και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά ή αυτά θεωρηθούν μη επαρκή, αναξιόπιστα κ.λπ., ο υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διαδικασίας, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής που διεξάγει τη δημοπρασία.

Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα του πλειοδοτικού διαγωνισμού  που υπογράφεται και υπό των πλειοδοτών. Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων, εγγράφως, ενώπιον της Επιτροπής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, η Επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς επί των υποβληθέντων ενστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως ή την απόρριψη αυτής, ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτής και δεν μπορεί να αμφισβητήσει με οποιοδήποτε τρόπο τη νομιμότητα της διακηρύξεως σε επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.  Ενστάσεις που αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής μόνο από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των τελευταίων ενστάσεων οριστικώς σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη λήξη της δημοπρασίας.                     

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

10. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Αίτηση, με την οποία θα δηλώνεται η επιθυμία συμμετοχής στη Δημοπρασία.
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φυσικού προσώπου ή εταιρείας και του νομίμου εκπροσώπου της ή δήλωση που προβλέπεται από τον Ν. 1599/86 «περί του ότι τυγχάνει ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και ότι κατέθεσε αίτηση ενώπιον της αρμόδιας αρχής για την έκδοση του και ότι θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον πλειοδοτήσει». Εξυπακούεται ότι πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά πριν την κατακύρωση, διαφορετικά και αν ακόμα πλειοδοτήσει δεν θα γίνει κατακύρωση στο όνομα του. Επίσης, εφόσον πρόκειται για εταιρία, πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και εάν πρόκειται για κοινοπραξία το πιστοποιητικό θα αφορά όλες τις επιμέρους εταιρίες που συναπαρτίζουν την κοινοπραξία.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα ο υποψήφιος ή, επί εταιρειών, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, σε αδίκημα που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητά του. 
Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη, τουλάχιστον διετούς, εμπειρίας σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης ενώ θα προσκομίζονται και τα συναφή δικαιολογητικά (π.χ ενδεικτικά βεβαίωση εφορίας από συναφή εκμετάλλευση). 
Βεβαίωση από το ΔΛΤΜΜ ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτό.
Σε περίπτωση εταιρείας, το ισχύον καταστατικό της όπως δημοσιεύτηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης φυσικού προσώπου από τρίτον, ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, καθώς και το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό και αναλαμβάνει ο ίδιος τις τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν.
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 50.000 ευρώ σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκπλήρωση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό, εξαμήνου τουλάχιστον ισχύος. Επίσης είναι δυνατή η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε ευρώ από αλλοδαπή Τράπεζα.
Όσοι δεν θα υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από αυτά, εκτός από το αντίγραφο του εταιρικού τους, και πλήρης σειρά επίσημων εγγράφων, από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους όπως: (α) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα και (β) πιστοποιητικά της τελευταίας εκκαθάρισής τους από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή.

11. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 07/07/2014, ώρα 12:00 – 13:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

12. Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των διακοσίων πενήντα χιλιάδων  (250.000) ευρώ για το σύνολο της διάρκειας ισχύος της παραχώρησης (από την 25η Ιουλίου 2014 έως την 30η Οκτωβρίου 2016). Το ως άνω ποσό παρίσταται εύλογο, ενόψει ιδίως αφενός των σημερινών οικονομικών περιστάσεων και αφετέρου της δυναμικής και των προοπτικών ανάπτυξης που παρουσιάζει η Πλαζ Αυλακίου. Για τον καθορισμό του ως άνω κατώτατου ορίου ελήφθησαν επίσης υπόψη στοιχεία για αντίστοιχες παραχωρήσεις απλής χρήσης τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όσο και γενικότερα.

13. Περιπτώσεις μη έγκρισης πρακτικών Δημοπρασίας – μη έκδοσης πράξεων παραχώρησης - λειτουργίας
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τυχόν μη έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα ή από τη μη έκδοση, για οποιονδήποτε λόγο, της πράξης παραχώρησης του χώρου ή της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου.

14. Λειτουργία Αναψυκτηρίου
Η πλήρης έναρξη λειτουργίας της εκμετάλλευσης θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (6) ημερών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του αναψυκτηρίου. Σε αντίθεση περίπτωση, ο παραχωρησιούχος κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος, ενώ το ΔΛΤΜΜ προβαίνει άμεσα σε νέα Δημοπρασία για την παραχώρηση της απλής χρήσης του χώρου.

15. Δημοσίευση Διακήρυξης
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί, με φροντίδα του Προέδρου του ΔΛΤΜΜ, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ και ΕΒΔΟΜΗ και με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Μεγάρου Μαρκοπούλου Μεσογαίας με ταυτόχρονη έκδοση αποδείξεως δημοσιεύσεως, στο πλέον προσβάσιμο μέρος της έδρας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Επίσης, περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

16. Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την παραλαβή της έγκρισης της πράξης παραχώρησης. Στην περίπτωση αυτή (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του προέδρου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης κατά τα ανωτέρω, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

17. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου – Θ.Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο: 22990/20183 FAX: 22990/20182).

Αντίγραφο της παρούσας Διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Μαρκόπουλο, 19 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΕΘΕΝΙΤΗΣΠερισσότερα »