30.1.15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3-2-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-01-2015
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ        ΑΡ. ΠΡΩΤ:1520
      Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ


ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Δράκου Δήμητρα
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Καβασακάλη Γεώργιο 
3. Σταμπέλο Θεοφάνη
4. Μπέη Λεωνίδα
5. Αδάμο Γεώργιο

Παρακαλείσθε, όπως την του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, προκειμένου να προβεί στην προετοιμασία και κατάθεση φακέλου με τις απόψεις του Δήμου, σχετικά με την, με Γ.Α.Κ. 41/2015, Αίτηση Αναστολής της Παναγιώτας Δρεττάκη ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και να εκπροσωπήσει το Δήμο κατά την ορισθησόμενη δικάσιμο της υποθέσεως, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο.
2) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί την 22-04-2015 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη συζήτηση της, με την, με Γ.Α.Κ. 33003/2008, Προσφυγής που άσκησε ο Αθανάσιος Τσαμαΐδης κατά: 1) Του Υπουργού Ανάπτυξης, 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας”, 3) Της από 27-7-2008 Πράξεως Βεβαιώσεως Παραβάσεως για αδίκημα του άρθρου 5, παρ.2 του Ν. 2323/1995 «για το υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
3) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί την 20-04-2015 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο, της με Αριθμ. Καταχ. ΑΚ2956/21-05-2012, Αίτησης Ακυρώσεως, που άσκησαν οι κ.κ. Πέτρος Πετούρης, Γεώργιος Πετούρης και Μαρία σύζυγος Γεωργίου Πετούρη, κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 3490, Σχετ. 1919/11, αρνήσεως του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου Μαρκοπούλου ανακλήσεως της με αριθμ. 366/1999 οικοδομικής άδειας.
4) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να προβεί στον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων υπαλλήλων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και σχετική γνωμοδότηση κατόπιν της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5) Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για ταχυδρομικό barcode, του Μηχανήματος αλληλογραφίας Πολεοδομίας.
6) Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για Οδική Βοήθεια, βαρέων οχημάτων Δήμου Μαρκοπούλου.
7) Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015.
8) Λήψη απόφασης για έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, έτους 2014.
9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».
11) Λήψη απόφασης για έγκριση Μελέτης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ» και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού.
12) Λήψη απόφασης για έγκριση Μελέτης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού.
13) Λήψη απόφασης για έγκριση Μελέτης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού.
14) Λήψη απόφασης για έγκριση Μελέτης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού.
15) Λήψη απόφασης για έγκριση Μελέτης Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» και καθορισμού όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.


Περισσότερα »

Έγκριση παρακατάθεσης των αποζημιώσεων για την Απαλλοτρίωση του Ερασίνου, από τους τ. Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κους Κων/νο Σκρέκα και Οδ. Κωνσταντινόπουλο!


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι υπεγράφη η έγκριση ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015, για την καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους ιδιοκτήτες, από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για την διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου, ποσού ύψους 20,8 εκατομμυρίων Ευρώ!

Επισυναπτόμενη, μπορείτε να δείτε την σχετική απόφαση της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υπογεγραμμένη από τους, μέχρι πρότινος, Υπουργό Ανάπτυξης κο Κων/νο Σκρέκα και Υφυπουργό κο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, και είχε προηγηθεί η υπογραφή απ’ τον Υπουργό Υποδομών κο Μ. Χρυσοχοίδη.

Για την παρακατάθεση των χρημάτων στους δικαιούχους ιδιοκτήτες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναμένεται η τέταρτη και τελευταία υπογραφή, από τον αρμόδιο Υπουργό της νέας Κυβέρνησης.
Καθώς πιστεύουμε, ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος παρακώλυσης της διαδικασίας, σύντομα αναμένουμε να μπει τέλος στην πολυετή ταλαιπωρία των συμπολιτών μας και να λάβουν τα χρήματα που δικαιούνται.
Περισσότερα »

Σφοδροί άνεμοι το τριήμερο σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, κατόπιν σχετικού έκτακτου Δελτίου Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, ότι από σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή, 30/1/2015 και μέχρι και την Κυριακή, 1/2/2015, θα υπάρξουν πολύ ισχυροί άνεμοι 8-9 έως και 10 Μποφόρ, σε Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη.

Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων, καθώς επίσης και να ασφαλίσουν αντικείμενα, που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τους σφοδρούς ανέμους.
Περισσότερα »

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ ΣΚΥΛΟ ΜΠΙΛ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ!


Η Δημοτική Αρχή, εκφράζει τον αποτροπιασμό της, για την κακοποίηση και δολοφονία ενός αδέσποτου σκύλου, του Μπιλ, από αγνώστους, στην περιοχή μας!
Σύμφωνα με την καταγγελία της Φιλοζωικής Ομάδας Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη, η βάρβαρη αυτή επίθεση πραγματοποιήθηκε, ενώ είχε ήδη προγραμματιστεί η μεταφορά του στη Φιλοζωική, για θεραπεία.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου καλεί όλους τους δημότες στην Πορεία Διαμαρτυρίας, που διοργανώνει η Φιλοζωική Ομάδα Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη, την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ. στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, για να ενώσουμε τις φωνές μας, στον αγώνα για την υπεράσπιση της ίδιας της ζωής, ιδιαίτερα των πιο αδύναμων, αδέσποτων φίλων μας και για να υπογραμμίσουμε την αδιαπραγμάτευτη θέση μας, ότι οι υπεύθυνοι αυτής της επίθεσης και όποιας άλλης κακοποίησης ζώων, δεν έχουν θέση στον τόπο μας!

Περισσότερα »

Στο Μαρκόπουλο οι 1οι Α Διασυλλογικοί της χρονιάς


Στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο, 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου οι 1οι Α΄ Διασυλλογικοί Αγώνες της Υπερπήδησης Εμποδίων της χρονιάς.

Οι αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων, αλλά λόγω της κακοκαιρίας θα γίνουν τελικά στο κλειστό. Οι αγώνες και τις δύο ημέρες θα αρχίσουν στις 10.00 και περιλαμβάνουν αναλυτικά την πρώτη ημέρα κατηγορία νέων ίππων, και τρία αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.10μ, 1.20μ. και 1.30μ.. Την δεύτερη ημέρα θα γίνουν επίσης κατηγορία νέων ίππων και αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ύψους 1.15μ, 1.25μ. και 1.35μ. μαζί με τις κατηγορίες παίδων, εφήβων και αμαζόνων.

Μέχρι και τον Απρίλιο θα διεξαχθούν 6 Α Διασυλλογικοί Αγώνες και θα ακολουθήσει το Πρωτάθλημα και η ανάδειξη των Πρωταθλητών μετά το Πάσχα, 23 – 26 Απριλίου.


Από το Γραφείο Τύπου

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας
Περισσότερα »

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία & το περιβάλλον για τις μονάδες καύσης βιομάζας στο Μαρκόπουλο


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία και το περιβάλλον, με αφορμή την έγκριση (από τον Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης & 10 μόλις ημέρες πριν τις εκλογές) της δημιουργίας 2 μονάδων καύσης βιομάζας στο Μαρκόπουλο, κάλεσε τον Αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου για να συζητήσουν κοινές δράσεις για την αποτροπή της κατασκευής τους.

Σε μια μαζική συγκέντρωση, στο φιλόξενο χώρο του συνεταιριστικού παντοπωλείου ΣΥΝ+ΠΡΑΞΙΣ, ο Αντιπεριφερειάρχης συζήτησε με τους παρευρισκόμενους πολίτες, την Τετάρτη το βράδυ.

Από την πλευρά της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ τονίστηκε ότι είναι αν όχι παράνομο τουλάχιστον ανήθικο εκ μέρους της Διοίκησης η έγκριση περιβαλλοντικών μελετών για τις οποίες έχουν εκφράσει αρνητική γνώμη τόσο ο Δήμος Μαρκοπούλου όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και ζήτησε τη συμπαράσταση της Περιφέρειας για την αποτροπή της υλοποίησης των αποφάσεων αυτών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια τάχθηκε αρνητικά στην κατασκευή μονάδων καύσης βιομάζας στο Μαρκόπουλο και γιατί οι προτείνουσες εταιρείες έχουν προχωρήσει σε κατάτμηση ισχύος των μονάδων για να αποφύγουν διεξοδικότερους ελέγχους και εγκρίσεις αλλά και γιατί υπάρχει δηλωμένη η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου.

Επιπλέον δεν έχει εκπονηθεί μελέτη για τη συνολική φέρουσα ικανότητα της Αττικής για ανάλογες μονάδες και δεν έχουν μελετηθεί αθροιστικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τέλος υποστήριξε ότι η αρμοδιότητα για τέτοιου είδους περιβαλλοντικές παρεμβάσεις θα πρέπει να ανήκει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δήλωσε την πρόθεσή της να παραστεί μαζικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να ζητήσει την πολιτική στήριξη της Περιφέρειας απέναντι στους αρμόδιους κρατικούς φορείς (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΥΠΕΚΑ) με στόχο την αναστολή και στη συνέχεια την κατάργηση των απαράδεκτων αυτών αποφάσεων ενώ ο κ. Φιλίππου εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συμπαρασταθεί στα δίκαια αιτήματα των πολιτών.


Περισσότερα »

29.1.15

Πρόσκληση στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας των τμημάτων ΚΑΠΗ, του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος»


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, των τμημάτων ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12 μ.μ. στο χώρο του ΚΑΠΗ Πόρτο Ράφτη (Αγ. Νικολάου 1, πλησίον αστυνομικού Τμήματος) και την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ., στο χώρο του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου (οδός Γκλιάτη 1 και Παπαβασιλείου).

Η εκδήλωση έχει διπλό χαρακτήρα, αφού, μαζί με τις καλύτερες των ευχών, με τις οποίες θέλουμε να επισφραγίσουμε τον ερχομό του νέου έτους, επιθυμία μας είναι να μοιραστούμε με όλους εσάς, την ολοκλήρωση της πλήρους ανακαίνισης των εγκαταστάσεων του ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου. Αφορά ένα σύνολο αναγκαίων εργασιών σε επίπεδο υποδομών και αισθητικής βελτίωσης, που ολοκληρώσαμε με πείσμα, κόντρα στο δυσοίωνο οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. Μοναδική μας σκέψη και στόχο, αποτέλεσε η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του Κέντρου, σε όφελος των μελών και συμπολιτών μας.

Αντίστοιχες εργασίες ανακαίνισης, έχουν προγραμματιστεί και για το ΚΑΠΗ στο Πόρτο Ράφτη.
  
Η παρουσία σας στην εκδήλωση, θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ

Περισσότερα »

27.1.15

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 10.000 ανέργων ωφελούμενων ΤΟΠΕΚΟ-ΤΟΠΣΑ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

NEWSLETTER


ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΠΕΚΟ – ΤΟΠΣΑ

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μεσογαίας» ενημερώνει τις τοπικές επιχειρήσεις ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες- ΤοπΕΚΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ και επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα  μέλη τους ως εργαζόμενους.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι οι οποίοι:
§         Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.
§         Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
§         Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
§         Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα  του μισθολογικού  κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση www.oaed.gr όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και λοιποί όροι του προγράμματος.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη MEΣΟΓΑΙΑ υλοποιεί το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλήνης», που εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»  που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Περισσότερα »

H αριστουργηματική «IDA» και το ξέφρενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Ο Μπάρι και οι Ντισκο-Σκώληκες» στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις»Ο Δημοτικός Κινηματογράφος Μαρκοπούλου «Άρτεμις», εξασφάλισε και παρουσιάζει το ξέφρενο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων «Ο Μπάρι και οι Ντισκο-Σκώληκες» (μεταγλωττισμένο) και την αριστουργηματική «IDA», από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, έως και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015.


Ο Μπάρι και οι Ντισκο-Σκώληκες (μεταγλωττισμένο)
(Sunshine Barry & the Disco Worms)

Προβολές: 7.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Τόμας Μπορς Νίλσεν

Με τις φωνές των: Δημήτρη Δημόπουλου, Πέτρου Σπυρόπουλου, Αντώνη Ζαχαράτου, Ακίνδυνου Γκίκα, Βασίλη Καΐλα, Ηλία Ζερβού, Τάσου Κωστή

Ένα ξέφρενο... μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, που θα φέρει... "πυρετό στο σκουληκόβραδο"!

Δεν είναι εύκολο να είσαι ο Μπάρι. Σαν σκουλήκι άλλωστε δεν εμπνέει σεβασμό. Βρίσκεται στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Και έχει την πιο βαρετή δουλειά σε ένα εργοστάσιο λιπασμάτων. Με άλλα λόγια, ο Μπάρι ζει μια μονότονη ζωή στα σκοτεινά. Όμως μια μέρα, έρχονται τα πάνω κάτω και συνειδητοποιεί το πεπρωμένο του: Θα γίνει ο τραγουδιστής του μεγαλύτερου συγκροτήματος ντίσκο στον κόσμο, που θα ονομάζεται "Ο Μπάρι και οι Ντισκο-σκώληκες"! Βέβαια, δεν έχει ρυθμό, δεν έχει χέρια και δεν έχει …συγκρότημα. Μικρό το κακό. Η δόξα τον περιμένει!

IDA

Προβολές: 9.00 μ.μ.

Σκηνοθεσία: Pawel Pawlikowski
Σενάριο: Rebecca Lenkiewicz, Pawel Pawlikowski
Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Joanna Kulig

Βραβεία- Συμμετοχές:

• Επίσημη Πολωνική Υποψηφιότητα σε πέντε κατηγορίες για τα Βραβεία OSCAR 2015: Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Φωτογραφίας, Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου

• Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο : International CriticsAward (FIPRESCI)

• Βραβείο Καλύτερης ταινίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου 2013

• Βραβείο Καλύτερης ταινίας (Crystal Arrow), στο 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Les Arcs

• Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας (εξ’ ημισείας στις δύο πρωταγωνίστριες Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska), στο 5ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Les Arcs

Grand Prix και Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαρσοβίας 2013

• Υποψήφια για Βραβείο Κοινού, Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2014


Πολωνία 1962. Η Anna, μια ορφανή μαθήτρια καλόγρια, μεγαλώνει στο μοναστήρι. Όταν πια έχει έρθει ο καιρός να ορκιστεί καλόγρια, η Ηγουμένη την ενημερώνει, ότι πρώτα θα πρέπει να συναντήσει το μόνο εν ζωή συγγενικό της πρόσωπο, την θεία της Wanda. Η αδερφή της μητέρας της, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από την ίδια, της αποκαλύπτει ότι είναι Εβραία και ότι το πραγματικό της όνομα είναι Ida. Οι δύο γυναίκες, ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι αναζήτησης της αλήθειας για την οικογένειά τους, με σκοπό να ανακαλύψουν ποιες είναι και που ανήκουν πραγματικά.

Ο Pawel Pawlikowski επιστρέφει στην πατρίδα του την Πολωνία, για πρώτη φορά στην καριέρα του, για να καταπιαστεί με κάποια από τα πιο επίμαχα ζητήματα στην ιστορία της χώρας του – το τι έγινε μεταξύ Πολωνών Καθολικών και Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η IDA πραγματεύεται το θέμα της προσωπικής ταυτότητας και των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών που συχνά τη διαμορφώνουν.

Ο Pawlikowski, ο οποίος έγινε γνωστός αρχικά στην Αγγλία με ταινίες όπως Last Resort και My Summer of Love, δημιούργησε με λιτότητα, μία από τις πιο δυνατές και συγκινητικές ταινίες της χρονιάς, η οποία έχει κάνει ήδη μεγάλη εμπορική επιτυχία σε Γαλλία, Αγγλία και Αμερική.

Ο σκηνοθέτης επιλέγει να γυρίσει την ταινία σε άσπρο και μαύρο και σε 1.37:1 – το σχεδόν τετράγωνο κάδρο του κλασσικού κινηματογράφου και μας μεταφέρει στην Πολωνία του 60.


Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου (Κ.Δ.Ε.Μ.) εξασφάλισε για φέτος, ακόμη περισσότερες προσφορές για το κοινό:

Είσοδος 5 Ευρώ για φοιτητές, ανέργους και μαθητές (έως 17 ετών).

Κάθε Τετάρτη, όλοι μπορούν να αγοράζουν δυο εισιτήρια, στην τιμή του ενός, μόνο με 7 Ευρώ!


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ «ΑΡΤΕΜΙΣ»
DOLBY ST. SR, Γιαννάκη 5, Μαρκόπουλο, Τηλ.: 22990 23924Καλές Προβολές!
Περισσότερα »

23.1.15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27-01-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 23-01-2015
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ        ΑΡ. ΠΡΩΤ:1118
      Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ


ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Δράκου Δήμητρα
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο 
2. Καβασακάλη Γεώργιο 
3. Σταμπέλο Θεοφάνη
4. Μπέη Λεωνίδα
5. Αδάμο Γεώργιο


Παρακαλείσθε, όπως την 27η του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να καταθέσει Προσφυγή και κάθε αναγκαίο ένδικο μέσο στην Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά της, με αρ. πρωτ. Φ6292/1712/14, απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια – vegetable oil) ισχύος 1MWe, της εταιρείας “ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ” που θα εγκατασταθεί στη θέση “ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής».

2) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να καταθέσει Προσφυγή και κάθε αναγκαίο ένδικο μέσο στην Επιτροπή του άρθρου 152 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατά της με αρ. πρωτ. Φ6449/302/14 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια – vegetable oil) ισχύος 1MWe, του επενδυτή ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ, που θα εγκατασταθεί στη θέση “ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ” ή “ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ” ή “ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ” ή “ΝΤΑΓΛΑ” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής». 

3) Λήψη απόφασης για έγκριση δέσμευσης πιστώσεων Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015. 

4) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να γνωμοδοτήσει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου, για το πολεοδομικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία στο Ο.Τ.Γ 1266 της 4-5 Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, περιοχή “ΚΟΝΤΡΑ ΝΑΤΣΟ” του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, κατόπιν αιτήσεων του κ. Αλλαγιάννη Σωτηρίου.

5) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να εκπονήσει εκ μέρους του Δήμου, καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το ζήτημα της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών σε βάρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και τη συμβατότητα των οικείων διατάξεων του Ν. 2338/1995 προς τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου και απαντητικό Υπόμνημα προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για το εν λόγω ζήτημα.

6) Λήψη απόφασης για διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου, για να παραστεί την 16-01-2015 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της με αρ. καταχ. ΑΚ2063/12-11-2013 Αίτησης Ακυρώσεως, που άσκησε η εταιρεία “Β.Ρ.Ν ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με το διακριτικό τίτλο “V.R.N. S.A.” κατά της υπ’ αρ. 30/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ.


Περισσότερα »

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23-01-2015


                ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                  
             
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 23-01-2015
        ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         
    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                     ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1050
          Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Δράκου Δήμητρα
2. Πολίτη Ιωάννη
3. Ορφανό Γεώργιο
4. Μαντάλα Χρήστο
5. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνο
6. Γέγο Σπυρίδωνα

ΠΡΟΣ: Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας
1. Παπασιδέρη Αναστάσιο
2. Καβασακάλη Γεώργιο
3. Σταμπέλο Θεοφάνη
4. Μπέη Λεωνίδα
5. Αδάμο Γεώργιο


Παρακαλείσθε όπως την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ. προσέλθετε στα γραφεία του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί του κατωτέρω μοναδικού  θέματος  της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων» και καθορισμό όρων διακήρυξης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ. Η συνεδρίαση ορίσθηκε κατεπείγουσα 
βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010, αρ.75, παρ.6, εξαιτίας της λήξης της υφιστάμενης σύμβασης και του άγονου διεθνούς διαγωνισμού και της άμεσης ανάγκης προμήθειας καυσίμων για τις Σχολικές Μονάδες και την Υπηρεσία Καθαριότητας.


Περισσότερα »

Σε προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, θα προχωρήσει ο Δήμος Μαρκοπούλου


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Σήμερα, Παρασκευή, 23/1/2015, ενημερωθήκαμε για τις με Αρ. Πρωτ.: Φ6449/302/14/15.1.2015 και Φ6292/1712/14/15.1.2015 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορούν στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία των Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (φυτικά έλαια – vegetable oil)ισχύος 1MWe, της εταιρείας «ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΚΟΝΕΤΣΙΑ» και του επενδυτή «ΗΛΙΑ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ», που θα εγκατασταθεί στη θέση «ΝΤΟΡΟΒΑΤΕΖΑ ή ΣΤΡΟΓΓΥΛΙ ή ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ή ΝΤΑΓΛΑ», του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, μετά την σχετική ενημέρωση, θα προβεί άμεσα σε προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στην Επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας και θα φέρει το θέμα σε συζήτηση, στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με δεδομένη την βούλησή μας να μην επιτρέψουμε την λειτουργία των ως άνω μονάδων.

Συνημμένες θα βρείτε τις πρώτες σελίδες των δύο αποφάσεων.Περισσότερα »

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκόπουλου: Σχολή Γονέων με θέμα «Η σχέση των γονέων ως μοντέλο διαπαιδαγώγησης των παιδιών»


ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκόπουλου σας προσκαλεί στο χώρο του Σχολείου, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 7:00 μ.μ. στη Σχολή Γονέων, με θέμα: «Η σχέση των γονέων ως μοντέλο διαπαιδαγώγησης  των παιδιών».

Ομιλήτρια: κ. Μαρία Αλεξανδρή από την «Ανέλιξη».

Παράλληλα θα γίνει προβολή ταινίας κινουμένων σχεδίων για τα παιδιά: Μs Peabody and Sherman.

Σας περιμένουμε όλους!

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση για τη δραστηριότητα του Συλλόγου:
protodimotiko.weebly.com - sgk1dimotikou@gmail

Περισσότερα »

22.1.15

Κάλεσμα προσφοράς βιβλίων, για την ενίσχυση συγκρότησης βιβλιοθήκης ΚΑΠΗ Δήμου Μαρκοπούλου

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 32
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:  21-01-2015
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩN
 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
 «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Στα πλαίσια της διαρκούς κοινωνικής του ευαισθησίας, αλλά και ιδιαίτερης αγάπης στους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν, το Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», προτίθεται να συγκροτήσει άμεσα δανειστικές βιβλιοθήκες στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Δήμου Μαρκοπούλου.

Δεκάδες επιστημονικές νευρολογικές έρευνες αποδίδουν στην ενασχόληση με το διάβασμα και σε άλλες πνευματικές δραστηριότητες, την ενίσχυση της μνήμης και πιθανώς, προλαμβάνουν τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Επιπλέον θεωρούμε, ότι η άμεση πρόσβαση των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας, σε τίτλους βιβλίων εντός των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας, μπορεί να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον τους για την ίδια τη ζωή και να εμπνεύσει μάλιστα, νέα θέματα συζήτησης και δημιουργικού χρόνου.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που διακρίνει τους συμπολίτες μας και τους επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου, σας απευθύνω ανοιχτό κάλεσμα προσφοράς καινούργιων και μεταχειρισμένων τίτλων, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», για την ενίσχυση της συγκρότησης βιβλιοθήκης στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.

Για τις δωρεές σας, μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά και ώρες 13:00-15:00, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Βραυρώνιος», στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Μαρκοπούλου και τηλεφωνικά στην κα Δέσποινα Σταυρουλάκη, στο τηλ. 22990-20197.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση και πίστη στη δύναμη της προσφοράς σας, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»
  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Περισσότερα »