9.5.14

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 14-05-2014

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

1. Σουλιώτη Αντώνη

2. Σκορδαρά Βασιλική

3. Στάθη Σπυρίδωνα

4. Τσάκαλο Στέϕανο

5. Νικολάου Χαράλαμπο

6. Φράγκου Άννα
 
Κοιν: Προς τα αναπληρωματικά μέλη του Ν.Π.Δ.Δ:

                    1. Μεθενίτη Βασίλειο

                    2. Σιδέρη Στυλιανό

                    3. Μεθενίτη Μαρία

                    4. Μπέη Αθηνά

                    5. Σουλιώτη Παναγιώτη

Παρακαλείσθε, όπως την 14η του μηνός Μαϊου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην 5η  Τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» για συζήτηση και λήψη απόϕασης, επί των κατωτέρω θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Λήψη απόϕασης για την έγκριση αποδοχής χορηγίας για τη νομιμοποίηση των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων Αυλακίου, Πόρτο Ράϕτη, σύμϕωνα με το Ν.4178/2013.

2. Λήψη απόϕασης για τον καθορισμό οικονομικού ανταλλάγματος για παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πόρτο Ράϕτη.  

3. Λήψη απόϕασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης  υπαίθριου χώρου και λουτρικών εγκαταστάσεων, στην Κοινωϕελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Κ.Δ.Ε.Μ) για την λειτουργία οργανωμένης παραλίας.

4. Λήψη απόϕασης  για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου,   στην εταιρεία «Αϕροδίτη Παππά και ΣΙΑ Ο.Ε» έμπροσθεν του καταστήματος «Ψηστήρι» το οποίο ανήκει στην εταιρεία, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

5. Λήψη απόϕασης  για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου,   στην εταιρεία «Ε.Περράκης-Μ.Μιχελής Ο.Ε» έμπροσθεν του καταστήματος «PR Kalamaki» το οποίο ανήκει στην εταιρεία, για τοποθέτηση θαλασσίων ομπρελών και ξαπλωστρών.

6. Λήψη απόϕασης  για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου,   στον κο. Περικλή Παπαϊωάννου, έμπροσθεν του καταστήματος του «Belami», για τοποθέτηση θαλασσίων ομπρελών και ξαπλωστρών.

7. Λήψη απόϕασης  για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης υπαίθριου χώρου,   στην κα. Σάλιαρη Αλίκη, έμπροσθεν του καταστήματος της «Κυκλάδες», για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

8. Λήψη απόϕασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης στεγασμένου χώρου στον Αθλητικό –Ναυτικό και Εξωραϊστικο Σύλλογο Ιδιοκτητών Μικρών Σκαϕών (ΙΜΑΕΣ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.  

9. Λήψη απόϕασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης στεγασμένου και υπαίθριου χώρου στον Ιστιοπλοϊκο Όμιλο Πόρτο Ράϕτη (ΙΟΠΟΡ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ναυταθλητικών δραστηριοτήτων.

10. Λήψη απόϕασης για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης των  αθλητικών εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Αυλακίου στην Αθλητική  Ένωση Πόρτο Ράϕτη (ΑΕΠΟΡ).

11. Συζήτηση και λήψη απόϕασης επί αιτήματος δημοτών και κατοίκων για την απομάκρυνση πιθανά ασθενών και επιθετικών υδρόβιων πτηνών από τις παραλίες του Πόρτο Ράϕτη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ»

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι.ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.