29.6.12

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7-2012


Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012 και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην δέκατη τέταρτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων  της Ημερήσιας Διάταξης:

1.        Λήψη απόφασης για έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012.
2.        Λήψη απόφασης για εφαρμογή της ΚΥΑ 20124/08-06-2012 ΦΕΚ 1828/08-06-2012 τεύχος Β’ στο Δήμο Μαρκοπούλου, που αφορά Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού.
3.        Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
4.        Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή έργου ΠΔΕ ΣΑΕΠ 085/8 της Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Μαρκοπούλου».
5.        Λήψη απόφασης για καθορισμό οδών για το έργο: «Συντήρηση οδοποιίας καθώς και κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στο Δήμο Μαρκοπούλου».
6.        Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί των υποβληθεισών ενστάσεων κατά του 4ου Πρακτικού της Ε.Δ. του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού και Δημιουργία Βοτανικού Κήπου – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός» και έγκριση Πρακτικών.
7.        Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Έκθεσης του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. «1400973 2004 – EQU, που παρελήφθη στις 21-06-2012 από τη Δ/νση Τ.Υ. με το υπ’ αρ. 86572/14-06-2012 διαβιβαστικό.
8.        Λήψη απόφασης α) για την αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης λόγω της αυξητικής τάσης του αριθμού των μαθητών των σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαρκοπούλου για το σχολικό έτος 2012-2013 και β) για την αλλαγή ορίων των σχολικών μονάδων Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου.
9.        Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 50.000€ (15.000€ + 35.000€).
10.     Λήψη απόφασης για τη διόρθωση του μεταφερόμενου χρηματικού υπολοίπου οικονομικών ετών 1999-2000 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΟΔΜ, σύμφωνα με την 77/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
11.     Λήψη απόφασης για ορισμό υπολόγων διαχειριστών καταβολής επιχορήγησης έργων ΕΣΠΑ «Πρόγραμμα Εξοικονομώ».
12.     Λήψη απόφασης για έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών σχετικά με τις ενστάσεις διαγραφών τελών ύδρευσης.
13.     Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού της Επιτροπής του άρθρου 35 Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθμός 20 (ΦΕΚ 444Β’/26-04-99).
14.     Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αρ. 238/2011 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό Προέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΜ για τη διετία 2011-2012, σχετικά με την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
15.     Λήψη απόφασης για μείωση Δημοτικών Τελών στις Επιχειρήσεις άνω των 1.000τ.μ. στο ΒΙΟΠΑ.
16.     Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακή ρύθμιση της οδού Κ. Γκλιάτη στο Μαρκόπουλο.
17.     Λήψη απόφασης για επανέγκριση της τροποποίησης αλλαγή χρήσεων γης επί της Λεωφόρου Μαρκοπούλου – Πόρτο Ράφτη στην 4η – 5η Π.Ε. του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
18.     Λήψη απόφασης για τροποποίηση και επέκταση σχεδίου στο Ο.Τ. Γ292 της 1ης – 2ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
19.     Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ εκτός σχεδίου – Ο.Τ. Γ425.
20.     Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ των Ο.Τ. Γ329 – Ο.Τ. Γ324, οδός Ωραίας Ελένης και Ο.Τ.Γ329 – Ο.Τ. Γ332.
21.     Λήψη απόφασης για έγκριση υψομετρικής μελέτης στην 1η – 2η Π.Ε. Πόρτο Ράφτη μεταξύ Ο.Τ. Γ70 – Ο.Τ. Γ73, οδός Κυθήρων.
22.     Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ.287 με κωδικό ιδιοκτησίας 02.020240 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
23.     Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού, στους ιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1049 με κωδικό ιδιοκτησίας 680701 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
24.     Λήψη απόφασης για προσκύρωση τμήματος καταργουμένης αγροτικής οδού στις ιδιοκτήτριες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ514 με κωδικό ιδιοκτησίας 610415 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
25.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση από το Δήμο και την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης για το επί του Ο.Τ.397 οικόπεδο Ο8Ν εντός των Ο.Τ. 257, Ο.Τ. 258, Ο.Τ. 286 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
26.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ.1049 με κωδικό ιδιοκτησίας 680701 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
27.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 121 με κωδικό ιδιοκτησίας 050441 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
28.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου και την καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ.1328 με κωδικό ιδιοκτησίας 722009 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
29.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ1092, με κωδικό ιδιοκτησίας 692109 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
30.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 491 (αρχικό) και Ο.Τ. Γ492 Ν9 (τελικό), με κωδικό ιδιοκτησίας 610220 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
31.     Λήψη απόφασης για συμψηφισμό της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα με την οφειλόμενη αποζημίωση Δήμου στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. 90, με κωδικό ιδιοκτησίας 060152 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
32.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ.368 με κωδικό ιδιοκτησίας 040439 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.
33.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ625 με κωδικό ιδιοκτησίας 652305 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
34.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ874 με κωδικό ιδιοκτησίας 671351 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
35.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ849 με κωδικό ιδιοκτησίας 671241 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
36.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. 82 με κωδικό ιδιοκτησίας 070323 της 3ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
37.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ505 με κωδικό ιδιοκτησίας 610102 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
38.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ974 με κωδικό ιδιοκτησίας 641012 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής.
39.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ513 με κωδικό ιδιοκτησίας 610504 της 4ης – 5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη, σε εφαρμογή της κυρωμένης πράξης εφαρμογής. 
40.     Λήψη απόφασης για ονοματοθεσία οδών πόλεως και οικισμών.
41.     Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για υποθέσεις Δήμου.
42.     Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου 

 ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Περισσότερα »

28.6.12

Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο θεσμός της Κυριακάτικης Πεζοδρόμησης επανέρχεται, όπως πριν από σχεδόν ένα χρόνο, με τη διοργάνωση συναυλίας της Φιλαρμονικής του Δήμου Μαρκοπούλου, στην Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, την Κυριακή 1 Ιουλίου 2012 και ώρα 8.00 μ.μ.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου, στο περσινό εγχείρημα της Δημοτικής Αρχής για «ανάσες» πολιτισμού, με συνθήκες ανθρώπινες, χωρίς αυτοκίνητα, το έχει πλέον καθιερώσει, ως θεσμό για τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου μας.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Μαρκοπούλου, αναλαμβάνει να «ντύσει» μουσικά την υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, με το εξαιρετικό ρεπερτόριό της.

Είστε όλοι καλεσμένοι, στο καλοκαιρινό ραντεβού με την πόλη μας!
Περισσότερα »

27.6.12

Συνεχίζονται οι καταστροφικές «εκπλήξεις» της διοίκησης του κ. Φώτη Μαγουλά


Οι αρνητικές εκπλήξεις της διοίκησης του κ. Μαγουλά συνεχίζονται, ακόμη και δεκαοχτώ (18) μήνες μετά την αποχώρησή της!

Μέσα στις τελευταίες τρεις (3) εβδομάδες, ενημερωθήκαμε για άμεσα απαιτητές οφειλές (με απειλή κατάσχεσης ή παρακράτησης) της διοίκησης του κ. Μαγουλά, συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (1.290.000) Ευρώ!

Συγκεκριμένα, υπήρχε οφειλή προς την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων «Lobbe Tzilalis ABEE», από σύμβαση αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, που ήταν σε ισχύ, από τον Νοέμβριο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2009.

Η οφειλή είναι της τάξης των εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων (690.000) Ευρώ και είναι σήμερα απαιτητή από την Τράπεζα Eurobank, η οποία και μπορεί να προβεί, στην άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου Μαρκοπούλου!

Η απερχόμενη διοίκηση, όχι μόνο δεν φρόντισε να ενημερώσει τη νέα Δημοτική Αρχή, για την οφειλή, αλλά επιβεβαίωσε, με επιστολή υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον τέως δήμαρχο κ. Φώτη Μαγουλά και ημερομηνία, 8 Δεκεμβρίου του 2010, είκοσι (20) ημέρες δηλαδή πριν από την αποχώρησή της, ότι όλα τα τιμολόγια της συγκεκριμένης περιόδου, παραμένουν για χρόνια ανεξόφλητα από αυτήν και ότι η εξόφληση της οφειλής, θα ξεκινήσει ….με τον προϋπολογισμό του 2011!

Επίσης, ο Δήμος Μαρκοπούλου, λόγω μιας άλλης οφειλής της περιόδου 2007-2010, ύψους εξακοσίων και πλέον χιλιάδων (600.000) Ευρώ, προς τον Ειδικό Διαβαθμιστικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), για απόρριψη απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, χάνει επιχορηγήσεις, που παρακρατούνται πλέον απευθείας από την Κεντρική Διοίκηση και δεν αποδίδονται στον Δήμο μας.

Δυστυχώς, τα πεπραγμένα μιας καταστροφικής οκταετίας, θα ταλαιπωρούν τον Δήμο Μαρκοπούλου και τους δημότες του για πολύ καιρό ακόμα!

Είναι προφανές ότι κυρίαρχη αντίληψη της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ήταν η πλήρης αδιαφορία για τους δημόσιους και δημοτικούς πόρους, τη δημοτική περιουσία και τα χρήματα των πολιτών.

Αισθάνονται μήπως, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, την ανάγκη να ζητήσουν συγνώμη από τους δημότες, ο κ. Μαγουλάς, η κ. Μαντάλα και όσοι φέρουν την ευθύνη, για την οικονομική καταστροφή του Δήμου Μαρκοπούλου;

Επίσης, εάν πραγματικά αναλογιστούμε τα χρήματα που σπαταλήθηκαν, για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων, σε συμβάσεις με ιδιώτες, όλα τα προηγούμενα χρόνια (1.200.000 Ευρώ μόνο για το 2010, δαπάνησε η διοίκηση του κ. Μαγουλά) και μάλιστα με αμφίβολο αποτέλεσμα, τότε δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, το πώς έφτασε ο Δήμος Μαρκοπούλου να έχει καθαρό χρέος δέκα οχτώ εκατομμύρια (18.000.000) Ευρώ!

Δυστυχώς, εάν τελικά ο Δήμος μας είναι μια μικρογραφία της χώρας, τότε εύκολα εξηγείται η σημερινή μας τραγική κατάσταση.

Είναι πάντως χαρακτηριστικό, ότι σήμερα, χωρίς καμία σύμβαση με ιδιώτη, έχουμε καταφέρει (φυσικά με πολλά προβλήματα και λειτουργώντας πέραν των ορίων διοικητικής και ανθρώπινης αντοχής) και να διατηρήσουμε τον Δήμο Μαρκοπούλου σε ικανοποιητικά επίπεδα καθαριότητας (όχι πάντοτε στο βαθμό που επιθυμούμε) και να αποφύγουμε περιττά έξοδα, εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ!                          

Η ελπίδα μας (αν όχι η αγωνία μας) είναι, αυτές οι δύο δυσάρεστες εκπλήξεις, να είναι και οι τελευταίες!

Γραφείο Τύπου Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας                           
Περισσότερα »

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Πατήστε τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει, για να δείτε τον αντίστοιχο Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας:


ΚΩΔ. 101 & 101Α (ΟΔΗΓΟΙ)
ΚΩΔ.102 (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ)
ΚΩΔ. 103 (ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ)
KΩΔ. 104 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
ΚΩΔ. 105 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ)
ΚΩΔ.106 & 106Α (ΕΡΓ. ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)
Περισσότερα »

25.6.12

ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ακολουθώντας τις απλές οδηγίες, που απορρέουν από τον Κανονισμό Καθαριότητας και το πρόγραμμα Ανακύκλωσης, το οποίο είναι σε πλήρη εξέλιξη και λειτουργία, μπορούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, να διασφαλίσουμε ένα όμορφο, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον για την καθημερινή ζωή, εμάς και των παιδιών μας:
 1. ΔΕΝ  ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, καθώς τα απορριμματοφόρα δεν πραγματοποιούν δρομολόγια.

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΣΤΟ ΤΗΛ. 2299 0 20 117, για παραβάσεις του Κανονισμού Καθαριότητας και για παραλαβή οικιακών συσκευών, στρωμάτων, επίπλων κτλ.

 1. ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΑΦΕΣ, τοποθετούνται οι σακούλες απορριμμάτων και τα ογκώδη.
Η κυριότερη πηγή μόλυνσης του Πόρτο Ράφτη, είναι οι σακούλες εκτός κάδων!

Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι η Πόλη του Πόρτο Ράφτη είναι καθαρή, από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, ώρες που όλα τα απορριμματοφόρα του Δήμου βρίσκονται στους δρόμους.

Όμως, αρκεί έστω και μια σακούλα απορριμμάτων εκτός κάδου, μια ημέρα που πνέουν ισχυροί άνεμοι, για να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνεται από συμπολίτες μας και επισκέπτες, το φαινόμενο να πετούν σκουπίδια εκτός κάδων, ακόμα και όταν αυτοί δεν είναι γεμάτοι.

Είναι προφανές, ότι εδώ απαιτείται η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευθύνης των πολιτών.

Θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι η συμβολή όλων μας στο έργο αυτό, μόνιμων κατοίκων, παραθεριστών και επισκεπτών, είναι επιβεβλημένη, τόσο νομικά, όσο κυρίως κοινωνικά!
Η ευθύνη των πολιτών δεν εξαντλείται μόνο στο σεβασμό των παραπάνω οδηγιών, αλλά φτάνει έως και την υποχρέωση, να ενημερώνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας και τη Δημοτική Αστυνομία, κάθε φορά που εντοπίζουν ασυνείδητους, να πετούν μπάζα και σκουπίδια εκτός κάδων και σκαφών!

Ο Δήμος Μαρκοπούλου ενισχύει, από 1ης Ιουλίου 2012, την Υπηρεσία Καθαριότητας, με την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων δίμηνης απασχόλησης, μετά από τρεις (3) σχεδόν μήνες «παγώματος» προσλήψεων, λόγω της προεκλογικής περιόδου.

Υπενθυμίζουμε, ότι η Δημοτική Αρχή τοποθέτησε τριακόσιους (300) επιπλέον κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης στο Πόρτο Ράφτη. Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία έχει επιβάλει τους τελευταίους δύο (2) μήνες, πρόστιμα ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και το 2011, περισυλλέχθηκαν είκοσι τρεις (23) φορές περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά, σε σχέση με το 2010.

Η πόλη είναι το κοινό μας σπίτι και για αυτό πασχίζουμε όλοι!
Περισσότερα »

21.6.12

Παράνομη λειτουργία τμήματος της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου σε περιφερειακή οδό ταχείας κυκλοφορίας στον Δήμο Μαρκοπούλου

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Η παράνομη λειτουργία τμήματος της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου, στην Οδό Αθηναϊκής Δημοκρατίας, από την Παρασκευή 11 Μαΐου 2012 έως σήμερα, έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και ένα μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα στον Δήμο Μαρκοπούλου.    

Υπενθυμίζουμε, ότι πρόκειται για μια περιφερειακή οδό ταχείας κυκλοφορίας, η οποία αποτελεί τον κυριότερο (και για πολλούς το μοναδικό) κόμβο σύνδεσης, της πόλης του Πόρτο Ράφτη με την Αττική Οδό.

Επίσης, για τη συγκεκριμένη οδό, υπάρχει η αρνητική εισήγηση της Τροχαίας Κερατέας, την οποία και έχει λάβει υπόψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου, για τον καθορισμό της νέας θέσης της Λαϊκής Αγοράς.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 215/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου, η νέα θέση της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου είναι στη συμβολή των Οδών Ι. Πρίφτη και Γ. Μεθενίτη, μπροστά από τον Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ».

Η εν λόγω απόφαση έχει λάβει και την έγκριση του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς.

Δυστυχώς και παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, ορισμένοι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά Μαρκοπούλου, προφασιζόμενοι ένα τυπογραφικό λάθος, στη σύνταξη της τελικής απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, για τον καθορισμό της θέσης της Λαϊκής Αγοράς, συνεχίζουν να αγνοούν τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις και καταλαμβάνουν τις τελευταίες Παρασκευές, το οδόστρωμα της Οδού Αθηναϊκής Δημοκρατίας, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη θέση είναι πιο προσοδοφόρα!

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των τροχοφόρων με προορισμό, τόσο την Αττική Οδό, μέσω της Οδού Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όσο και το Πόρτο Ράφτη, από τα σταθμευμένα οχήματα παραγωγών και πολιτών επί της Λ. Πόρτο Ράφτη, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών!   

Επίσης, τίθεται και ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα, για τους παραγωγούς που σέβονται τη νομιμότητα και τις προαναφερθείσες αποφάσεις, λειτουργώντας κάθε Παρασκευή, στην καθορισμένη από τον Δήμο Μαρκοπούλου θέση της Λαϊκής Αγοράς, στη συμβολή των Οδών Ι. Πρίφτη και Γ. Μεθενίτη, μπροστά από τον Συνεταιρισμό «ΜΑΡΚΟ». Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εν λόγω παραγωγοί έχουν δεχθεί και απειλές από συναδέλφους τους, μόνο και μόνο επειδή επέλεξαν να είναι νόμιμοι! Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, σε καμία περίπτωση, δεν επιθυμεί τη σύγκρουση, με κανέναν παραγωγικό κλάδο του τόπου μας. Είναι όμως αυτονόητο, ότι εκπτώσεις στην τήρηση της νομιμότητας και των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου δεν γίνονται!

Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τους συγκεκριμένους παραγωγούς της Λαϊκής Αγοράς Μαρκοπούλου, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, σε συνελεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και με επιστολές, να τηρήσουν τα συμφωνηθέντα και να σταματήσουν την παράνομη κατάληψη (γιατί περί τέτοιας πρόκειται) της Οδού Αθηναϊκής Δημοκρατίας, κάθε Παρασκευή. Όμως, όλες οι εκκλήσεις μας έχουν πέσει στο κενό!

Η κύρια αιτία, της συνέχισης της παράνομης αυτής πράξης, είναι η δυσκολία που παρουσιάζεται στην εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού είναι προφανές, ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου, ούτε έχει την πρόθεση, αλλά ούτε και διαθέτει τα μέσα, για την απομάκρυνση των παραβατών, από το οδόστρωμα της Οδού Αθηναϊκής Δημοκρατίας!

Με επιστολή μας προς τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μαρκοπούλου, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στις 12 Ιουνίου 2012, ζητήσαμε τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποφυγή της παράνομης κατάληψης, την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 και την ουσιαστική και ριζική λύση του ζητήματος.

Δυστυχώς, ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για την τήρηση της νομιμότητας, η Ελληνική Αστυνομία, δεν έχει προς το παρόν απαντήσει θετικά στο αίτημά μας, με αποτέλεσμα η ανομία στο συγκεκριμένο θέμα, να γενικεύεται και να επιβραβεύεται.

Σε κάθε περίπτωση ζητάμε εμείς συγνώμη από τους δημότες μας, που ταλαιπωρούνται άδικα, από μια μικρή ομάδα αυθαιρετούντων παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς!

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει, ότι δεν θα καταστεί όμηρος καμίας συντεχνιακής ομάδας και θα συνεχίσει τις προσπάθειες, για την εφαρμογή των αποφάσεων, την τήρηση της νομιμότητας και κυρίως, την προστασία των πολιτών! Είμαστε πεπεισμένοι, ότι το ζήτημα θα λήξει άμεσα!
Περισσότερα »

20.6.12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ TOΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου, έχοντας δεχτεί πληθώρα ερωτημάτων από πολλούς ενδιαφερομένους, ενημερώνει, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου σε 20 – 25 ημέρες), θα υπάρξει δημοσιοποίηση των όρων του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, που θα γίνει για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Δημοτικής Πλαζ Αυλακίου - Πόρτο Ράφτη, για τις θερινές περιόδους των ετών 2013-2014-2015.
Είναι προφανές, ότι οι όροι του Διαγωνισμού θα τύχουν άρτιας και ιδιαίτερα προσεκτικής, νομοτεχνικής προετοιμασίας, ώστε να εξασφαλιστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, η δημοσιότητα, η διαφάνεια, η φερεγγυότητα των διαγωνιζομένων και το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και κατ’ επέκταση για το Δήμο Μαρκοπούλου.
Με τα σημερινά χρονικά δεδομένα, ο σχετικός Διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε ένα (1) περίπου μήνα από σήμερα, δηλαδή στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2012 ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τη διαδικασία δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος, θα μπορούν να γνωρίζουν τις σχετικές πληροφορίες και από τον ιστότοπο του Δήμου Μαρκοπούλου, ή από την Γραμματέα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κα ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ, τηλ. 22990-20156. 

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου &
 Δήμαρχος Μαρκοπούλου

ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
Περισσότερα »

19.6.12

Μέτρα προστασίας από τα κουνούπια


Αγαπητοί Συμπολίτες,

Τα νοσήματα που μεταδίδονται με κουνούπια, έχουν μπει πλέον στην καθημερινή ατζέντα της δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, την τελευταία διετία (2010-2011), υπήρξαν στην Ελλάδα κρούσματα λοιμώξεων από τον Ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, που μεταδίδονται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

Αυτήν την περίοδο, βρισκόμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης του Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με θέμα ‘Καταπολέμηση Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής’. Ο ανάδοχος του έργου, θα αναλάβει τους ψεκασμούς, στις περιοχές που έχουν οριστεί.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου, στην προσπάθεια για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, παραθέτει πληροφορίες και συμβουλές, αλλά και μέτρα που βοηθούν στην προστασία από τα κουνούπια και τις ασθένειες των οποίων είναι φορείς, έτσι όπως έχουν προσδιορισθεί από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

Αποφύγετε τα τσιμπήματα των κουνουπιών και μειώστε τον πληθυσμό τους γύρω από το σπίτι, με:
 • Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα, όταν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο.
 • Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων, που καλύπτουν όσο περισσότερο γίνεται το σώμα (μακριά μανίκια και παντελόνια, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα).
 • Συχνά λουτρά καθαριότητας, για την απομάκρυνση του ιδρώτα.
 • Χρήση κουνουπιέρας, κατά τη διάρκεια του ύπνου.
 • Αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες), στα ανοίγματα του σπιτιού.
 • Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών.
 • Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος, για το φωτισμό εξωτερικών χώρων.
 • Χρήση εντομοκτόνων στον αέρα.
 • Απομάκρυνση των στάσιμων νερών από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές και άλλα μέρη του κήπου, ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια σε λιμνάζοντα νερά που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
 • Κούρεμα του γρασιδιού, των θάμνων και των φυλλωσιών, όπου βρίσκουν καταφύγιο ενήλικα κουνούπια.
 • Καθαρισμό των αγριόχορτων και της βλάστησης από επιφανειακά νερά. 
 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, www.keelpno.gr, ή καλέστε στο τηλέφωνο 210-5212054.


ΚΕΕΛΠΝΟ προστασία απο ιό Δυτ. Νείλου


ΚΕΕΛΠΝΟ εντυπο προστασίας από τα κουνούπια


ΚΕΕΛΠΝΟ Μέτρα προστασίας από ελονοσία 2012
Περισσότερα »

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

στιγμιότυπο αγώνα
Ένα «μικρό θαύμα» πραγματοποίησαν τα αγόρια του Αθλητικού Ομίλου Μαρκοπούλου (Α.Ο.Μ.), φτάνοντας στην τελική τετράδα του Τουρνουά Μίνι Μπάσκετ Αγοριών της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), μετά τη συμμετοχή τους στον ημιτελικό της 12ης Μαΐου, καθοδηγούμενα από τον προπονητή τους κ. Αλέξανδρο Παπαγιαννάκο.

Το επίτευγμα των αθλητών μας, γεννημένων από το 1999 έως και το 2001, αποκτά μεγαλύτερη αξία, από το γεγονός ότι αντιμετώπισαν το Γ. Σ. Περιστερίου, που κατέκτησε και την Πρώτη (1) θέση, μια εξαιρετική ομάδα, με μεγάλη παράδοση στο άθλημα.

Με σκληρή προσπάθεια και τον ενθουσιασμό του πρωτάρη, κατάφεραν να επιδείξουν μια πολύ καλή παρουσία και να κατακτήσουν τελικά, την τέταρτη (4) θέση.

Τα παιδιά αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας! Τους ευχόμαστε να έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον!

Οι αθλητές της ομάδας του ΑΟΜ: Βασίλης Βαζαίος, Χρόνης Γιαννακάκης, Ζώης Καράμπελας, Μιχάλης Κυριαζής, Μάνος Μαστρογιαννόπουλος, Δημήτρης Μήτσης, Νίκος Νάσσος, Σπύρος Νάσσου, Γιώργος Νικολάου, Βύρωνας Οικονόμου, Κώστας Σπυράκος, Βαγγέλης Σταματέλος, Απόστολος Υφαντής.
Περισσότερα »

18.6.12

Η συμβολή της Εθελοντικής Ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου και της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου, στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού


Αγαπητοί Συμπολίτες,
Σημαντική ήταν η συμβολή της Εθελοντικής Ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου και της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Μαρκοπούλου, στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς, της 16ης Ιουνίου, στους Δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.
Συγκεκριμένα, μέλη των Ομάδων, έλαβαν μέρος σε επιχείρηση κατάσβεσης εστιών και προστασίας κατοικιών, στον Οικισμό Θυμάρι, για πάνω από έξι ώρες, υπό πραγματικά αντίξοες συνθήκες.
Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου έθεσε στη διάθεσή των Ομάδων, όχημα με δυνατότητα ρίψης νερού, το οποίο και έλαβε μέρος σε τέτοιου είδους επιχείρηση, για πρώτη φορά.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Εθελοντική Ομάδα και η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών, πραγματοποίησαν περιπολίες στον Δήμο Μαρκοπούλου, καθώς οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ο κίνδυνος πυρκαγιάς μεγάλος.
Ο Δήμος Μαρκοπούλου και εγώ προσωπικά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας και της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών, για  τη σημαντική αυτή προσφορά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, στο μέτωπο της πυρκαγιάς. 
Στόχος όλων μας είναι η προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πολίτες που επιθυμούν να συμβάλλουν στο έργο της Εθελοντικής Ομάδας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαρκοπούλου, μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2299 0 20117 (Γραφείο Αντιδημάρχου), καθώς και στην Αρχηγό της Εθελοντικής Ομάδας, κα Μαρία Χασάπη, στο τηλέφωνο 6974909728.
Με εκτίμηση,
ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Κώστας Μαγγανάς
Περισσότερα »

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ


Συνεχίζεται η προσφορά που εξασφάλισε ο Δήμος Μαρκοπούλου για τους δημότες, σε συνεργασία με την Πρότυπη Μονάδα Αντιμετώπισης Μαθησιακών και Αναπτυξιακών Δυσκολιών «Child Development Center», για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ικανοτήτων, το οποίο αναπτύσσει στο έπακρο τη φυσική ετοιμότητα των παιδιών για την κατάκτηση της γνώσης, συνεισφέροντας παράλληλα στην έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, προκειμένου το κάθε παιδί να εντάσσεται ομαλά στο σχολικό σύστημα, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι, να δώσει σε όλα τα παιδιά ηλικίας 4-14 ετών, μια δεύτερη ευκαιρία, να περάσουν ξανά, ομαλά, όλα τα στάδια της ανάπτυξης, προκειμένου να αποκαταστήσει όλα του τα κενά, εξασφαλίζοντας τα παρακάτω μόνιμα αποτελέσματα:

•Ενίσχυση της φυσικής ετοιμότητας για τη μάθηση (ενίσχυση της ισορροπίας και των κινητικών ικανοτήτων)
•Βελτίωση της στάσης του σώματος και του συντονισμού
•Αποκατάσταση/αύξηση της σωματικής ανάπτυξης
•Αύξηση της συγκέντρωσης
•Αύξηση της αναγνωστικής ταχύτητας και της κατανόησης των κειμένων.
•Αύξηση της οπτικής και της ακουστικής μνήμης (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης)
•Βελτίωση του γραφικού χαρακτήρα και της ορθογραφίας
•Αύξηση της ταχύτητας της εκτέλεσης των σχολικών εργασιών
•Αύξηση της αυτοπεποίθησης
•Βελτίωση της συμπεριφοράς
•Καλύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών και προβλημάτων

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε παιδιά με χαμηλή σχολική επίδοση και με μαθησιακές δυσκολίες, χωρίς όμως να αποκλείει και τα υπόλοιπα παιδιά.

Το καινοτόμο στοιχείο αυτού του προγράμματος είναι, ότι δεν απαιτεί καθόλου διδασκαλία, αφού περιλαμβάνει συνδυασμό μεθόδων, οι οποίες είναι εντελώς φυσικές και τα παιδιά τις απολαμβάνουν, όπως η ακουστική διέγερση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (Μέθοδος Johansen). Η μέθοδος αυτή, δια μέσω των ακουστικών συχνοτήτων, που βρίσκονται στο φάσμα της γλώσσας (250 -8000 Ηz), αποκαθιστά τη λειτουργία του ακουστικού εγκεφαλικού φλοιού και χρησιμοποιεί ειδικά γραμμένη μουσική συχνοτήτων, πετυχαίνοντας την αύξηση της ακουστικής μνήμης και της προσοχής, την αποκατάσταση του συστήματος της ισορροπίας, τη ρύθμιση της ορμονικής λειτουργίας για την αποφυγή του στρες, καλύτερη κατανόηση των προφορικών οδηγιών, αύξηση της συγκέντρωσης, καλύτερη άρθρωση και προφορά των φθόγγων, μεγαλύτερη ευφράδεια.

Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες της εποχής, η τιμή της κάθε συνεδρίας; καθορίζεται στα 6 €, από την κανονική τιμή των 30 €, η κάθε τρίμηνη αξιολόγηση στα 50 € και η ενημέρωση - συμβουλευτική γονέων στα 10 € ανά συνεδρία.

Για τους ενήλικες δημότες, θα λειτουργήσει Κέντρο Θεραπείας με χρήση εναλλακτικών θεραπειών, από τις 08.00 - 14.00, με κόστος της κάθε συνεδρίας στα 15 €. Η κάθε συνεδρία διαρκεί 30 λεπτά. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι εντελώς φυσικοί: φωτοθεραπεία , ηχοθεραπεία και μαγνητοθεραπεία. Μέθοδοι, που όχι μόνο καταπολεμούν τον πόνο, αλλά και ενδυναμώνουν το νευρικό σύστημα, δίχως τη λήψη φαρμάκων, παρά μόνο λιπαρών οξέων και βιταμινών.

Στο Θεραπευτήριο, αντιμετωπίζεται το αυχενικό σύνδρομο, προβλήματα ισορροπίας και στάσης του σώματος, εμβοές στα αυτιά, ζαλάδες, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, ρύθμιση ορμονών, πόνοι περιόδου, εγκεφαλικά επεισόδια, πόνοι στη μέση, στα άνω και κάτω άκρα, αποθεραπεία μετά από εγχείρηση, ανάπλαση των δερματικών κυττάρων, εύκολη κόπωση, προβλήματα στρες και μνήμης, διαστρέμματα και μυϊκές κακώσεις.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι δημότες, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ανάπτυξης του Παιδιού (Child Development Center), τηλ. 210 6021273 και 6984 950125, Αβέρωφ 2, Κορωπί.
Περισσότερα »

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


Ο Δήμος Μαρκοπούλου σας ενημερώνει, ότι συνεχίζεται το Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης Τεστ Παπανικολάου των γυναικών μεταξύ 25 και 65 ετών, στο Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου. Άμεσος στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση του αριθμού των γυναικών που εξετάζονται για τον παραπάνω καρκίνο, με μειωμένη πρόσβαση, λόγω γεωγραφικών, κοινωνικο-οικονομικών και άλλων φραγμών. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας, αποτελεί μια αξιόπιστη, αποτελεσματική και διεθνώς αποδεκτή διαγνωστική διαδικασία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες να επικοινωνούν άμεσα με το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου, στα τηλέφωνο 2299-3-20500, 2299-3-20502 και 2299-3- 20540 (υπεύθυνες προγράμματος κ. Κοζικοπούλου Μαρία, Λουκά Ελένη και Γκανάτσιου Ειρήνη), προκειμένου να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για Τεστ Παπανικολάου.

Πριν προγραμματίσετε το ραντεβού σας, βεβαιωθείτε, ότι η ημερομηνία που επιθυμείτε να εξετασθείτε, απέχει ημερολογιακά τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη ή πέντε (5) ημέρες μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως. Επίσης, για το ραντεβού σας, θα χρειασθείτε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

Όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αρχειοθετηθούν στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η διαχείριση των δεδομένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό στη διαφύλαξη του απορρήτου. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε κατά την αρχειοθέτηση των στοιχείων σας, στην περίπτωση φυσιολογικών ευρημάτων, να μην καταγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησής σας, παρακαλούμε να μας το δηλώσετε.

Να σημειωθεί, ότι το Κέντρο Υγείας Μαρκοπούλου έχει επιλεγεί μεταξύ των Κέντρων Υγείας της χώρας, στα οποία θα υλοποιηθεί η πρώτη φάση του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Περισσότερα »

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


Την έκθεση του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου, Διονύση Παπακώστα, είχε την τιμή να φιλοξενήσει, από τις 2 έως τις 10 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Μαρκοπούλου.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον ίδιο τον καλλιτέχνη και να έρθουν σε επαφή με μια διαχρονική παρουσίαση της δουλειάς του, που αφορούσε συνθέσεις, νεκρές φύσεις, πορτραίτα, θαλασσογραφίες, θέματα από τη μυθολογία, έργα εμπνευσμένα από μεγάλους ποιητές, Έλληνες και ξένους, όπως επίσης και μια σειρά από χαρακτικά.

από αριστερά: ο Αντιδήμαρχος Κ. Μαγγανάς, ο καλλιτέχνης Δ. Παπακώστας,
ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σ. Μεθενίτης, η Αντιδήμαρχος Μ. Κιμπιζή
Την εκδήλωση των εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Σωτήρης Ι. Μεθενίτης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Μαρία Κιμπιζή, ο Αντιδήμαρχος Κώστας Μαγγανάς, ο πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Μ. και δημοτικός σύμβουλος Άγγελος Ρούσσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Σπύρος Δράκος και Λεωνίδας Μπέης, όπως και φιλότεχνοι, συλλέκτες και δημότες.

Ο Δήμος Μαρκοπούλου θα συνεχίσει να επενδύει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, δίνοντας βήμα σε πνευματικούς ανθρώπους της χώρας, όπως ο Διονύσης Παπακώστας, για να θυμίσουν με το έργο, το λόγο και την παρουσία τους, το αστείρευτο πολιτιστικό και πνευματικό δυναμικό του τόπου μας, ενάντια στο αδιέξοδο της εποχής μας.

ο καλλιτέχνης Δ. Παπακώστας συνομιλεί με επισκέπτες της έκθεσης
Περισσότερα »